เมือง Zug ในสวิส ทำระบบยืนยันตัวตนประชาชนด้วย Ethereum Blockchain

ภาพจาก เว็บไซต์ของเมือง Zug

เมือง Zug ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศว่าจะเป็นเมืองแรกในโลก ที่ประชากรทุกคนจะมีระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ที่สร้างบนเทคโนโลยี Ethereum Blockchain

ประชากรของ Zug จะสามารถใช้แอพเพื่อลงทะเบียนตัวตนดิจิทัลของตัวเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่ของเมืองจะตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง แล้วนำ ID ของประชากรแต่ละคนขึ้นไปเก็บบน blockchain โดยระบุตำแหน่งการอ้างอิงเป็น crypto-address

Zug ถือเป็นเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกกันว่า ‘crypto valley’ เพราะมีประชาคมนักพัฒนา blockchain จากทั่วโลกไปอาศัยอยู่ที่นี่อย่างหนาแน่น รวมถึงเป็นที่ตั้งของมูลนิธิ Ethereum Foundation ด้วย

ระบบของ Zug จะอยู่บนเทคโนโลยีชื่อ uPort ของบริษัท ConsenSys โดยมีมหาวิทยาลัย Lucerne University of Applied Sciences and Arts ของสวิตเซอร์แลนด์ให้การสนับสนุน

ระบบจะเริ่มใช้งานในเดือนกันยายน 2017

ที่มา – City Administration of Zug, CoinDesk

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments