ศบค. ต่ออายุ “พ.ร.ก. ฉุกเฉิน” อีก 1 เดือน ผ่อนปรนเปิดกิจการเป็นระยะๆ หากผู้ติดเชื้อลดลง

ศบค. ได้มีมติต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ขณะเดียวกันก็มีการผ่อนปรนการเปิดกิจการเป็นระยะๆ หากมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆ

Bangkok Curfew COVID-19 กรุงเทพ
ภาพจาก Shutterstock

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความเห็นตรงกัน ขณะเดียวกันก็ได้เห็นชอบหลักการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องการทยอยเปิดภาคธุรกิจต่างๆ

สำหรับในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้นั้นเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการโดย ห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านค้าขนาดเล็ก ตลาดนัด หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการแพร่เชื้อ สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ เช่น การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือให้บริการ ฯลฯ

การทบทวนทยอยเปิดธุรกิจต่างๆ จะมีการประเมินทุกๆ 14 วัน ถ้าหากมีผู้ติดเชื้อลดลงในแต่ละวันก็จะมีการทยอยเปิดธุรกิจเพิ่มเติม และถ้าหากเกิดกรณีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีมาตรการเพิ่มขึ้น เช่น การปิดบริการสถานที่และธุรกิจต่างๆ เหมือนปัจจุบันที่เกิดขึ้น

การผ่อนปรนดังกล่าวของ ศบค. คือทำทั้งประเทศ ไม่ได้เลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยมุมมองของ ศบค. คือไม่ต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ซึ่งอาจเกิดปัญหาการแพร่เชื้อ COVID-19 ตามมาอีก และยังรวมไปถึงเสนอให้เลื่อนวันหยุดราชการในวันที่ 1 และ 4 รวมไปถึง 16 เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของผู้คน

การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อป้องกัน COVID-19 มีผลในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา และมีผลสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน (ก่อนที่จะต่ออายุ พ.ร.ก. ในวันนี้เพิ่มเติม) โดย ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หยิบใช้มาตรการดังกล่าวนี้เนื่องจากต้องการควบคุมไม่ให้ COVID-19 แพร่ระบาดไปในวงกว้าง รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกักตุนสินค้าจำเป็น

Note: อัพเดตล่าสุด มติ ครม. ที่ประชุมในวันที่ 28 เมษายน มีมติไม่เลื่อนวันหยุดในเดือน พฤษภาคมแล้ว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com