ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนมีนาคม 2563 ลดลงต่ำสุดในรอบ 28 เดือน ผลจาก COVID-19 ภัยแล้ง ฯลฯ

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนมีนาคม 2563 ทำสิถิติต่ำสุดในรอบ 28 เดือน ผลจาก COVID-19 ภัยแล้ง การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ขณะที่มุมมอง 3 เดือนข้างหน้ายังทำสถิติต่ำสุด 10 เดือนอีกด้วย

Bangkok COVID-19 Silent City กรุงเทพ
ภาพจาก Shutterstock

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 88.0 ปรับตัวลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ 90.2 นอกจากนี้ค่าดัชนีเชื่อมั่นฯ ยังต่ำสุดในรอบ 28 เดือน นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 โดยผลการสำรวจในเดือนมีนาคมนี้ได้สำรวจผู้ประกอบการ 1,026 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ในเดือนมีนาคมนี้ปัจจัยที่ผู้ประกอบการไทยมีความกังวลคือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ภาครัฐประกาศปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและสถานที่ต่างๆ การประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันภาคธุรกิจประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ อาทิ การผลิตและการจำหน่ายสินค้าลดลง รวมทั้งการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบมีความล่าช้า รวมไปถึงคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลง นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งผลให้กำลังซื้อในภาคเกษตรลดลง

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

  1. อัตราแลกเปลี่ยน
  2. ราคาน้ำมัน
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สำหรับข้อเสนอแก่ภาครัฐ ได้แก่

  1. ให้ผู้ประกอบการนำค่าใช้จ่ายในการป้องกันการระบาดของ COVID-19 มาหักลดหย่อนภาษีได้
  2. การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้สนับสนุนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ (Made in Thailand)
  3. เสนอให้ภาครัฐสนับสนุน E-Commerce Platform ของไทย เพื่อรองรับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค ภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

ขณะที่มุมมองคาดการณ์ของผู้ประกอบการใน 3 เดือนข้างหน้า ผลสำรวจนั้นปรับตัวลดลงอยู่ที่ 96 โดยลดลงจาก 98.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยค่าดัชนีนั้นยังต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีอีกด้วย

ที่มา – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com