มติ ครม. ไม่เลื่อน 4 วันหยุด เดือนพฤษภาคม แนะนำประชาชนอยู่บ้าน งดออก ตจว.

ในที่ประชุม ครม. ในวันนี้นั้นมีมติไม่เลื่อน 4 วันหยุดในเดือนพฤษภาคม แต่แนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้าน งดเดินทางออกต่างจังหวัดป้องกันการรับเชื้อ COVID-19

Bangkok COVID-19 Silent
ภาพจาก Shutterstock

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติไม่เลื่อนวันหยุด 4 วันในเดือนพฤษภาคม ตามข้อเสนอของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มองว่าทำให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คน ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID-19

สำหรับวันหยุด 4 วัน ในเดือนพฤษภาคม ได้แก่

  • 1 พฤษภาคม วันแรงงาน
  • 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
  • 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
  • 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล

ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรี ยังได้ขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านในช่วงวันหยุดดังกล่าว งดการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับเชื้อ COVID-19 และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรี ยังมีมติต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯออกไปอีก 1 เดือน พร้อมทั้งคงประกาศการห้ามประชาชนออกจากเคหะสถาน ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ