ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานต่างชาติ ถ้าทักษะสูง-ฝีมือดี ชวนให้อยู่ยาว และเอาครอบครัวมาอยู่ได้

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะปัจจุบันตัวเลขผู้สูงอายุในญี่ปุ่นสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากร ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีผู้สูงวัยมากที่สุดในโลก ผลกระทบที่ตามมาอย่างแรกคือ “ภาคแรงงาน” ตอนนี้ญี่ปุ่นจึงเปิดรับแรงงานต่างชาติจำนวนมากเพื่อมาทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปในตลาด

ทำงานที่ญี่ปุ่น ถ้าทักษะดี-ฝีมือสูง มีโอกาสอยู่ยาว และเอาครอบครัวมาอยู่ได้

ใครที่สนใจไปทำงานที่ญี่ปุ่น ยุคนี้คือโอกาสอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก

โดยหลักๆ แรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการมี 2 ประเภทคือ

  1. แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้มีทักษะสูงหรือความสามารถเฉพาะด้าน 
    แรงงานกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ญี่ปุ่นต้องการให้เข้ามาทำงานเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนโดยไว ดังนั้นจึงไม่ได้มีเกณฑ์ที่เรียกร้องทักษะที่สูงมาก ซึ่งวีซ่าที่ญี่ปุ่นออกให้จะอนุญาตให้อาศัยในญี่ปุ่นได้ถึง 5 ปี โดยวีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถนำครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ในญี่ปุ่น
  2. แรงงานต่างชาติที่มีทักษะดี-ฝีมือสูง 
    แรงงานกลุ่มทักษะดี-ฝีมือสูง เป็นอีกกลุ่มที่ญี่ปุ่นต้องการมาก วีซ่าประเภทนี้แรงงานต่างชาติจะสามารถอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้แบบถาวร พร้อมทั้งสามารถนำเอาครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยในญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แรงงานต่างชาติที่ญี่ปุ่นต้องการ มีตั้งแต่พยาบาล ภาคการเกษตร และการก่อสร้าง โดยการจะเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นได้นั้น จะต้องผ่านการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (Japanese language test) รวมถึงผ่านการทดสอบทักษะเบื้องต้นโดยหน่วยงานรัฐของญี่ปุ่นในแต่ละท้องที่ด้วย

หนึ่งในปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอดคือ การเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นอาจไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายเท่านั้น หากแต่คือเรื่องทางวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมในญี่ปุ่นทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตมีความเป็นเอกลักษณ์สูง อาจทำให้แรงงานต่างชาติปรับตัวไม่ได้ หรือหากปรับตัวได้ก็อาจต้องใช้เวลานาน ทำให้ไม่เป็นผลดีต่อแรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะมีสัญญาณบวก เมื่อมีผลการสำรวจของชาวญี่ปุ่นออกมาเมื่อไม่นานมานี้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นค่อนข้างเปิดรับกับแรงงานต่างชาติถึง 54%

จากข้อมูลในปี 2017 ของกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นระบุว่า แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมีจำนวนสูงถึง 1.28 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ ชาวจีนมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และบราซิล

ข้อมูล – China Daily

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา