ผลสำรวจชาวญี่ปุ่นเกิน 50% เริ่มยอมรับแรงงานต่างชาติ รัฐบาลเตรียมผลักดันวีซ่าประเภทใหม่

ปัญหาสังคมผู้สูงอายุเริ่มกำลังที่จะทำลายเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอย่างช้าๆ การแก้ปัญหาของรัฐบาลญี่ปุ่นคือการรับแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องนี้ก็ตาม

ภาพจาก Pixabay

TV Tokyo สถานีโทรทัศน์ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลวางแผนออกวีซ่า 2 ประเภทใหม่ โดยประเภท 1 จะให้แรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศสามารถที่จะพักอาศัยในญี่ปุ่นได้ในระยะยาวได้ ถ้าหากตรงเงื่อนไขที่รัฐบาลญี่ปุ่นวางไว้ ส่วนประเภทที่ 2 คือมีการให้วีซ่ากับแรงงานไร้ฝีมือเป็นเวลา 5 ปี แต่จะหลังจากนั้นจะไม่มีการต่อวีซ่าสำหรับแรงงานเหล่านี้

ผลสำรวจกลุ่มประชากรชาวญี่ปุ่น 958 คน ผลสำรวจนั้น 54% เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ส่วนอีก 34% ไม่เห็นด้วย สำหรับกลุ่มอายุที่สนับสนุนในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ 18-29 ปี แต่ขณะเดียวกันกลับกลายเป็นว่าผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ มีเพียงแค่ 34% ของผู้สูงอายุเท่านั้นที่เห็นดีเห็นงามกับนโยบายนี้

ปัญหาแรงงานขาดแคลนในญี่ปุ่นกำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นภายในอนาคต คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 แรงงานญี่ปุ่นอาจขาดแคลนสูงถึง 6.4 ล้านคน นอกจากนี้สังคมผู้สูงอายุในประเทศกำลังกดดันให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ต้องออกมาตรการในการจ้างแรงงานชาวต่างชาติมากขึ้น ทำให้เป็นโอกาสของแรงงานมีฝีมือและรวมไปถึงไร้ฝีมือที่สนใจไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น

แต่ปัญหาใหญ่ของแรงงานต่างชาติคือการไม่ยอมรับแรงงานชาวต่างประเทศยังมีสูงอยู่ เพราะว่าปัญหาของแรงงานต่างชาติคือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นได้ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นก็กังวลในเรื่องของอาชญากรรมที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กำลังที่จะทำให้คนญี่ปุ่นเห็นความสำคัญของแรงงานต่างประเทศมากขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นอาจไปไม่รอด

ที่มาChannel News Asia, Nikkei Asian Review

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ