ปฏิทินเงินเดือน ข้าราชการ – ลูกจ้างประจำ – เงินบำนาญ ปี 2566

เป็นที่รู้กันว่าบริษัทบางบริษัทจะจ่ายเงินทุกวันที่ 25 ของเดือน บางบริษัทหาก 25 เป็นวันเสาร์หรือาทิตย์เงินก็จะเข้าวันศุกร์ (ไม่ว่าจะเป็น 23 หรือ 24 ก็ตาม) บางบริษัทยึดตามวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีวันแน่นอน ซึ่งจะแตกต่างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้รับเงินบำนาญนั้นจะมีไทม์ไลน์วันจ่ายเงินที่ไม่เหมือนกับเอกชน โดยปีนี้กรมบัญชีกลางก็ได้มีการประกาศ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนและค่าจ่างลูกจ้างประจำ รวมทั้ง ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญ มาแล้ว ไปเช็คกันว่าเดือนนี้เงินเดือนออกวันไหนกันบ้าง

ปฏิทินเงินเดือน ข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 2566

มกราคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม 2566

เมษายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 26 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566 

สิงหาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 28 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 26 กันยายน 2566

ตุลาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 26  ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญ 2566

มกราคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 24 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 21 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 24 มีนาคม 2566

เมษายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 21 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566 

 • เงินเข้าบัญชี: 24 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 23 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 21 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 24 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 22 กันยายน 2566

ตุลาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 24 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 23 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566

 • เงินเข้าบัญชี: 22 ธันวาคม 2566

เงินเดือนออกแล้วก็อย่าลืมบริหารจัดการเงินให้ดี วางแผนการเงินให้ได้ มิฉะนั้นเงินจะใช้ถึงสิ้นเดือนเอานะ ลองอ่านบทความของพวกเรา Brandinside เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะ

Source :

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2566 – กระทรวงศึกษาธิการ (moe.go.th)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา