สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยเหลือ 47.86% แล้ว

การบินไทยได้สิ้นสุดสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว เมื่อกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นการบินไทยลงมาจาก 51% เหลือแค่ 47.86% เท่านั้น

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งข้อมูลว่า กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน บมจ. การบินไทย จากเดิม 51.03% เหลือ 47.86% ซึ่งจะทำให้การบินไทยสิ้นสุดสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที

หุ้นสัดส่วนประมาณ 3.17% ที่กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนจะขายให้กับกองทุนรวมวายุภักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของการบินไทยด้วยเช่นกัน โดยที่ก่อนกระทรวงการคลังจะขายหุ้นให้นั้นกองทุนได้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 15%

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาล หลังจากที่มีการหารือในเรื่องของแผนการฟื้นฟูระหว่างคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงคณะรัฐมนตรี จนได้ข้อสิ้นสุดดังกล่าว

หลังจากนี้การบินไทย จะยื่นคำขอและแผนฟื้นฟูกิจการส่งให้ศาลล้มลายลายกลางพิจารณา โดยหลังจากเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาลนั้น ศาลจะพิจารณาแต่งตั้งมืออาชีพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อบริหารจัดการฟื้นฟูการบินไทยต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com