ทริสเรทติ้ง ปรับความน่าเชื่อถือการบินไทย ล่าสุดเป็น “เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้สูงสูด”

TRIS บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ปรับความน่าเชื่อถือการบินไทยล่าสุดเป็น “เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้สูงสูด” เป็นการปรับลดความน่าเชื่อถือมากที่สุดภายในระยะเวลา 3 วัน จากความไม่แน่นอนในการชำระหนี้ของการบินไทย

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

ทริสเรทติ้ง (TRIS) บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ การบินไทย รวมไปถึงหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของการบินไทย หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาลล้มละลายกลาง จากเดิมอยู่ที่ BBB มาเป็น C และเป็นการปรับลดอันดับมากถึง 11 ขั้นภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3 วันเท่านั้น

สำหรับมุมมองของทริสเรทติ้ง ได้วิเคราะห์ไว้คือ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการจะส่งผลให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทจะพักชำระหนี้เจ้าหนี้ทุกรายตามกฎหมายซึ่งหมายถึงบริษัทการบินไทยจะหยุดชำระหนี้จนกว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย

ทั้งนี้เมื่อเกิดการพักชำระหนี้ตามกระบวนการของศาล หรือ มีการผิดนัดชำระหน้ีอื่นใดก่อนหน้านั้น อันดับเครดิตของบริษัทจะได้ปรับลดระดับลงสู่ระดับ “D” หรือสภาวะผิดนัดชำระหนี้

โดยหุ้นกู้ของการบินไทยที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 71,000 ล้านบาทจะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ C นี้ทันที

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 16 ที่ผ่านมา ทริสเรทติ้ง ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของการบินไทยรวมไปถึงหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันของการบินไทยจาก ระดับ A ลงมาเป็น BBB จากความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น และความมั่นใจที่รัฐบาลจะสนับสนุนการชำระหนี้ของการบินไทยลดลง

ก่อนหน้านี้บางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีหุ้นกู้ของการบินไทย ได้ประกาศการคัดแยกหุ้นกู้ (Set Aside) ของการบินไทยออกมาเพื่อที่จะไม่ให้นักลงทุนได้รับผลกระทบจากการปรับลดความน่าเชื่อถือครั้งนี้

สำหรับนิยามเครดิตของทริสเรตติ้งสามารถอ่านฉบับเต็มๆ ได้ที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com