ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้ว คาดเสนอแผนได้ไตรมาส 4

ศาลล้มละลายกลางไฟเขียวให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการแล้ว หลังจากที่การบินไทยได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้

Thai Airways Counter เคาน์เตอร์ การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคำร้องขอเพื่อฟูกิจการของการบินไทยในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีการไต่สวนรวมทั้งหมด 3 นัด นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดในวันนี้นั้นศาลศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้ว โดยตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับตัวแทนผู้ทำแผนของการบินไทยอีก 6 ราย

ศาลล้มละลายกลางได้วินิจฉัยว่าการบินไทยนั้นมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ โดยหนี้สินของการบินไทยล่าสุดถึงสิ้นงวดไตรมาส 2 ของปี 2020 นั้นการบินไทยมีหนี้สินมากกว่า 332,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันศาลล้มละลายกลางเองหลังจากที่วินิจฉัยเห็นสมควรว่าควรฟื้นฟูกิจการ เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด เนื่องจากการบินไทยยังคงมีการจ้างงานต่อเนื่อง มีประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้ล้มละลาย

ขณะเดียวกันศาลล้มละลายกลางก็ได้วินิจฉัยกรณีที่การบินไทยขอเสนอเป็นผู้ทำแผนเองนั้นถือว่าสุจริตหรือไม่ ซึ่งศาลให้คำวินิจฉัยว่าแผนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ของผู้ทำแผน ถ้าหากเจ้าหนี้ได้รับความเสียหายหนักมากกว่าเดิมย่อมไม่ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับและผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหลายได้ นอกจากนี้เจ้าหนี้ผู้คัดค้านก็ไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานอื่นเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างในข้างต้น รวมไปถึงนำเสนอบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการทำแผนฟื้นฟูครั้งนี้ด้วย

โดยหลังจากนี้นั้นคณะผู้ทำแผนคาดว่าจะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะจัดประจำชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูการบินไทยในช่วงต้นปี 2021 และหลังจากนี้ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2021 ซึ่งหลังจากนี้จะทำให้การบินไทยดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ที่มา – ศาลล้มละลายกลาง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ