การบินไทยแจ้งขอหยุดพักชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด 71,600 ล้านบาท หลังศาลล้มละลายรับแผนฟื้นฟู

การบินไทยได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ว่าขอพักชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทกว่า 71,600 ล้านบาท หลังศาลล้มละลายรับแผนฟื้นฟูของบริษัททำให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

บมจ. การบินไทย ได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของการบินไทยได้ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด 6 ชุดในทันที ส่งผลทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่เนื่องจากการบินไทยเองนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้

สำหรับหุ้นกู้ของการบินไทยที่ผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมด และการบินไทยไม่สามารถชำระหนี้ได้นั้นประกอบไปด้วย

  1. หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 มูลค่า 2,035 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2563
  2. หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 มูลค่า 634 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2564
  3. หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 3 มูลค่า 2,453 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2566
  4. หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 4 มูลค่า 1,899 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2572
  5. หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 มูลค่า 1,767 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 2577

การที่การบินไทยไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องได้นั้น ทำให้อาจเป็นเหตุทำให้การบินไทยอาจผิดนัดภายใต้หุ้นกู้อื่นๆ ที่เหลือด้วย ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดของการบินไทยมีมูลค่าราวๆ 71,600 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ทริส เรตติ้งได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของการบินไทยลงมาเหลือ “D” หรือสภาวะผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้รับเรื่องคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ขณะเดียวกันการบินไทยเองก็ได้ชี้แจงแก่ลูกค้าของสายการบินว่าสายการบินไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้เช่นกัน

นอกจากนี้การบินไทยยังได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่าในวันที่ 8 มิถุนายนที่จะถึงนี้บริษัทเตรียมที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของบริษัท รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับการเข้าฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลาย

ที่มา – การบินไทย [1], [2]

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com