การบินไทยแจ้งไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ลูกค้าได้ เนื่องจากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ

Facebook ของการบินไทยได้ออกมาชี้แจงหลังลูกค้าหลายรายได้ขอให้การบินไทยคืนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยสายการบินได้ชี้แจงว่าไม่สามารถที่จะคืนเงินได้ในขณะนี้ เนื่องจากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

การบินไทย ตั๋วเครื่องบิน Thai Airways Ticket
ภาพจาก Shutterstock

บมจ. การบินไทย ได้ออกมาชี้แจงใน Facebook ในกรณีของผู้โดยสารหลายๆ รายได้ขอให้สายการบินคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินนั้น สายการบินได้แจ้งว่า การบินไทยได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว ดังนั้นการบินไทยจึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ในขณะนี้

นอกจากนี้ การบินไทย ยังได้กล่าวขออภัยกับลูกค้าของสายการบินเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆ ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารอย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยจะแจ้งถึงสิทธิของท่าน และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆ ต่อไป

ก่อนหน้าที่สายการบินจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู สายการบินได้ชี้แจงว่า ได้ขยายอายุบัตรโดยสาร และได้เปลี่ยน
บัตรโดยสารให้เป็น Travel Voucher ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิม รวมไปถึงการคืนเงินผู้โดยสารภายในระยะเวลา 180 วัน เป็นต้น

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทย โดยจะมีการนัดไต่สวนครั้งแรกในวันที่ 17 สิงหาคมที่จะถึงนี้ หลังจากที่สายการบินแห่งชาติรายนี้ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ตามมติของคณะรัฐมนตรี

ขณะเดียวกันลูกค้าของสายการบินต่างได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เช่น ควรเปลี่ยนสิทธิให้ลูกค้าได้บินเหมือนเดิม หรือแม้แต่การติดตามสถานะการคืนเงินจากการบินไทย หลังจากลูกค้าได้รับจดหมายยืนยันการคืนเงินตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่ายังมีสิทธิ์ได้เงินคืนหรือไม่ ซึ่งตัวแทนของสายการบินได้ตอบคำถามลูกค้าด้วยคำตอบที่ว่าไม่สามารถคืนเงินได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com