สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ไม่สามารถประหยัดค่าเดินทางได้

สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอนนี้ว่าเป็นเช่นไรในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ ส่วนใหญ่มองไปที่เรื่องของการประหยัดรายได้ อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สามารถประหยัดลดลงได้

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น เป็นอันดับ 1 แต่ไม่สามารถประหยัดค่าเดินทางได้
ภาพจาก Shutterstock

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความเห็นเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่ของชาวไทยทั่วประเทศจำนวน 1,174 คน ระหว่างในช่วงวันที่ 19-23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนถึงเรื่องของสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาที่ประสบปัญหาความซับซ้อนและยุ่งยากทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับผลสำรวจมีดังต่อไปนี้

จากภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ประชาชนมีวิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง?

 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว สังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย
 2. ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น
 3. วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วนๆ
 4. ซื้อสินค้าลดราคา
 5. ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม

ประชาชนมีวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน หรือท่ีเรียกว่า ปัจจัย 4 อย่างไร?

 1. ด้านอาหาร – ลดการทานข้าวนอกบ้าน ทำอาหารรับประทานเองมากที่สุด
 2. ที่อยู่อาศัย – ประหยัดน้ำ ไฟ ปิดเมื่อไม่ใช้ มากที่สุด
 3. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม – ส่วนใหญ่ตอบว่า รอสินค้าลดราคา ช็อปปิ้งน้อยลง
 4. ยารักษาโรค – ส่วนใหญ่ตอบว่า ออกกำลังกายมากขึ้น

สำหรับสิ่งที่ไม่สามารถประหยัดได้

 1. ค่าเดินทาง เช่น ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำมัน
 2. ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล
 3. ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ
 4. ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
 5. ค่าภาษีสังคม เช่น ทำบุญ งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ

ที่มา – สวนดุสิตโพล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com