Confidence Crisis ปัจจัยลบเศรษฐกิจไตรมาส 4 | BI Podcast

  Brand Inside Podcast
  Brand Inside Podcast
  Confidence Crisis ปัจจัยลบเศรษฐกิจไตรมาส 4 | BI Podcast
  /

  Confidence Crisis หรือ วิกฤตความเชื่อมั่น กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นส่วนที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไตรมาส 4 รวมถึงเศรษฐกิจโลกในปีหน้า ซึ่งหากแยกพิจารณาแล้ว จะประกอบด้วย เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา, เศรษฐกิจจีน, เศรษฐกิจยุโรป, เศรษฐกิจญี่ปุ่น และปิดท้ายด้วยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

  ปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งทั่วโลก เช่น Trade War สงครามการค้าสหรัฐ-จีน, Brexit การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายประเทศ​ แม้แต่สหรัฐอเมริกา ที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020 หรือ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่อาจต้องมีการเลือกตั้งใหม่

  เรื่องเหล่านี้อาจฟังแล้วเป็นเรื่องที่ยาก แต่ Brand Inside Podcast สรุปมาให้ฟังแล้ว รู้ไว้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น

  ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย