Win Win WAR Thailand Reality Show เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน | BI Podcast

    Win Win WAR Thailand Reality Show เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน | BI Podcast
    Brand Inside Podcast

     
     
    00:00 / 21:45
     
    1X
     

    Brand Inside Podcast ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการบริหารของ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด หรือ C asean ในฐานะผู้ริเริ่มรายการ Win Win WAR Thailand Reality Show เฟ้นหานักธุรกิจแบ่งปัน

    หนึ่งในแนวคิดสำคัญคือ การสื่อสารไปถึงทุกคนว่า การทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดประโยชน์เฉพาะผู้ประกอบการ และ ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีส่วนของสังคม สิ่งแวดล้อม ที่สามารถได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน ถือเป็นแนวคิดแบบ Win-Win

    ส่วนคำว่า WAR นั้น ไม่ได้แปลว่าสงคราม แต่มาจากตัวย่อของ W A และ R คือ Willing, Able และ Ready ที่หมายถึง ความปรารถนา, ความสามารถ และ ความพร้อม ในการทำธุรกิจเพื่อสังคม

    มาฟังรายละเอียดพร้อมๆ กันว่า ทำไม C asean ถึงให้ความสนใจและเริ่มต้นทำ Reality Show รายการ Win Win WAR Thailand Reality Show จากความสำเร็จใน Season 1 ก้าวสู่ Season 2 ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น พร้อมตอบคำถามที่ว่า Startup ก็สามารถทำธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน

    • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ Win Win WAR Thailand Reality Show คลิกที่นี่ https://www.winwinwarthailand.com
    • ผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปสมัครร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/32k9gEu 

    ฝากติดตาม Brand Inside Podcast ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลย

    Comments