บล. ภัทร ปรับ GDP ไทยลงเหลือ 1.4% หลังไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบมากกว่าคาด

บล. ภัทร ได้ปรับลดคาดการณ์ GDP ของไทยลงมาเหลือแค่เพียง 1.4% เท่านั้น หลังจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าคาด

Bangkok Face Masks Covid-19
ภาพจาก Shutterstock

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยปี 2563 ลงเหลือ 1.4%
จากเดิมที่คาดไว้ 2.2% เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงกว่าที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แม้การระบาดของไวรัสจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และอาจทำให้เศรษฐกิจหดตัวได้ในไตรมาสแรกของปีนี้แต่น่าจะส่งผลกระทบเพียงชั่วคราว นอกจากนี้ บล. ภัทร ยังมองว่า GDP ในปีหน้า GDP ไทยจะกลับมาเติบโตได้มากถึง 3.5%

บล. ภัทร คาดว่า การระบาดของไวรัสดังกล่าวจะส่งผลกระทบรุนแรงแต่ชั่วคราวต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน 3 ด้าน ได้แก่

  1. ผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
  2. การผลิตในจีนที่หยุดชะงักอาจส่งผลกระทบชั่วคราวต่อห่วงโซ่อุปทานและ
    การผลิตในประเทศ
  3. หากการระบาดในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการบริโภคภายในประเทศได้

โดยสาเหตุที่เพิ่มเติมเข้ามานี้เป็นเรื่องหลักๆ ที่ทำให้มีการปรับตัวเลข GDP ของไทยลงในครั้งนี้

นอกจากนี้ บล. ภัทร ยังคาดว่าปัจจัยลบจากการระบาดของไวรัส ความล่าช้าของงบประมาณและปัญหาภัยแล้งน่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะสั้นต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของปี เนื่องจากปัจจัยลบเหล่านี้
เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไทยอ่อนแอและอาจไม่มีภาคเศรษฐกิจอื่นมาช่วยรองรับผลกระทบ

ขณะที่ภาคการผลิตก็ได้รับผลกระทบจากส่งออกที่หดตัว ค่าเงินบาทที่แข็งค่า การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกที่หดตัวในปีก่อน ในขณะที่ภาคเกษตรก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ดี บล.ภัทร คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยยังคาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ภายในช่วงกลางปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีขึ้นและการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงประสบปัญหา นอกจากนี้ บล.ภัทร คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพอาจจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตดีกว่าที่คาดไว้ได้ด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com