หน่วยงานกำกับดูแลการเงินนิวยอร์กระบุ Big Data คือความเสี่ยงในการกีดกันคนบางกลุ่มจากบริการทางการเงิน

ปัจจุบัน สถาบันการเงิน ธนาคาร และบริษัทประกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานมากขึ้น แต่ภายใต้เทคโนโลยีเหล่านี้เองก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าถูกแบ่งแยก และเป็นการกีดกันการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนบางกลุ่ม

ภาพจาก Shutterstock

Linda Lacewell ผู้อำนวยการ New York State Department of Financial Services ระบุว่า บิ๊กดาต้าถือเป็นความเสี่ยงและโอกาส ซึ่งเรา (องค์กรกำกับดูแล) จะต้องทำให้มั่นใจให้ได้ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อลูกค้า

Lacewell ระบุว่า องค์กรยังมีงานที่ต้องทำอีกมากในธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็น big focus สำหรับเรา และเธอยังกล่าวด้วยว่าบริษัทประกันจะต้องประเมินผลกระทบของอัลกอริทึมที่ใช้งานว่าส่งผลต่อการกีดกันกลุ่มผู้ที่ได้รับการปกป้อง (protected classes) หรือไม่

สำหรับ protected classes นั้นคือกลุ่มของบุคคลธรรมดาที่ได้รับการปกป้องเป็นพิเศษตามกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของรัฐต่าง ๆ อย่าเงช่นการห้ามแบ่งแยกตามเชื้อชาติ, สัญชาติ หรือเพศ ซึ่ง Lacewell ระบุว่าความหมายของเธอคือไม่ได้กำลังบอกว่าคนพัฒนาอัลกอริทึมนั้นจงใจแบ่งแยกคนหรือไม่ แต่ต้องรู้ว่าผลกระทบของอัลกอริทึมนั้นคืออะไร

สรุป

การออกมาให้ความเห็นของ Lacewell นั้น เนื่องจากสถาบันการเงินและบริษัทประกันนั้นเริ่มใช้บิ๊กดาต้าและระบบอัตโนมัติกันมาก เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะอัลกอริทึมสามารถทำงานด้านประเมินความเสี่ยง, คำนวณเบี้ยประกัน ไปจนถึงงานประเภทอื่นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้จึงต้องมีการประเมินผลกระทบที่ตามมาด้วยเช่นกัน

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

คอลัมนิสต์ Brand Inside ผู้สนใจเรื่องของบริษัทเทคโนโลยี, ตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงด้านธนาคาร และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีมาใช้ของบริษัทต่าง ๆ