โอกาสมาแล้ว ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนที่ถือ “วีซ่านักเรียน” เปลี่ยนเป็น “วีซ่าทำธุรกิจ”

เพื่อต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ ญี่ปุ่นเปิดโอกาสใหม่ ให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน สามารถเปลี่ยนมาเป็นวีซ่าที่สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้แล้ว ??

Japan
Japan Photo: Shutterstock

โอกาสใหม่ในญี่ปุ่น เปลี่ยน “วีซ่านักเรียน” เป็น “วีซ่าทำธุรกิจ”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่ถือ “วีซ่านักเรียน” สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่ามาเป็น “วีซ่าทำธุรกิจ”

  • นั่นหมายความว่าหากคุณเป็นผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนในญี่ปุ่น สามารถสมัครวีซ่าทำธุรกิจ และหากผ่านเกณฑ์ คุณก็จะสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจในญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งนี้มาจากการประชุมสภาเขตพิเศษเชิงยุทธศาสตร์ (Council on National Strategic Special Zones) โดยมีชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติญี่ปุ่นที่ต้องการสร้างการเติบโตใหม่ (new growth strategy) ให้กับประเทศ

สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังจากการผ่านกฎหมายครั้งนี้ คือต้องการทำให้จำนวนของผู้ประกอบการหน้าใหม่ต่างชาติในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ นอกเมืองโตเกียว เพราะอย่างที่รู้ว่าญี่ปุ่นในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาขาดแคลนแรงงานและประชากรในประเทศ 1 ใน 5 มีอายุมากกว่า 70 ปี

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเว็บไซต์กลาง เพื่อรับสมัครแรงงานต่างชาติทักษะสูง-มีฝีมือโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องการหาแรงงานต่างชาติระดับหัวกะทิมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต และที่สำคัญยังได้เสนอให้อยู่ยาว เอาครอบครัวมาอยู่ได้ด้วย

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจคือ โดยสถิติแล้ว นักเรียน-นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในญี่ปุ่น เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะเดินทางกลับไปประเทศของตัวเองเพื่อทำธุรกิจ หรือถ้าต้องการมาทำธุรกิจในญี่ปุ่น ก็จำเป็นต้องทำเรื่องขอวีซ่ามาทำธุรกิจในญี่ปุ่นอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาสักระยะ

  • ดังนั้น การเดินเกมของรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่มาเรียนในญี่ปุ่นสามารถทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องรอให้จบการศึกษาแต่อย่างใด

ที่มา – JapanTimes

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา