โอกาสมาแล้ว ญี่ปุ่นยุค 5.0 เปิดเว็บไซต์กลาง เอาไว้รับสมัครแรงงานต่างชาติทักษะสูง-มีฝีมือโดยเฉพาะ

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานต่างชาติ ถ้าทักษะสูง-ฝีมือดี ชวนให้อยู่ยาว และเอาครอบครัวมาอยู่ได้ ล่าสุด ภาครัฐของญี่ปุ่นเปิดเว็บไซต์กลาง เอาไว้ให้แรงงานต่างชาติสมัครเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นแล้ว

ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น Photo: Shutterstock

ญี่ปุ่นยุคใหม่ เปิดเว็บไซต์กลาง พร้อมรับแรงงานต่างชาติทักษะสูง-มีฝีมือ

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เปิดเว็บไซต์กลางเพื่อรองรับให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง-ฝีมือดีเข้ามาทำงานในญี่ปุ่น

  • เว็บไซต์กลางที่ว่าจะอยู่บนเว็บไซต์ JETRO แต่แยกหน้าเว็บไซต์ออกมาใหม่ในชื่อ Open for Professionals (หรือแปลไทยคือ เปิดรับแรงงานมืออาชีพ)
  • เว็บไซต์กลางนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการให้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา
  • ในขณะนี้เว็บไซต์ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ใครที่ต้องการสมัครเป็นภาษาอังกฤษต้องรอช่วงเดือนเมษายนปี 2019 เป็นต้นไป

เว็บไซต์กลางที่นำโดยภาครัฐของญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูง (highly-skilled foreign professionals) ให้เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นยุค 5.0 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญเว็บไซต์นี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยรับประกันได้ว่า หากแรงงานต่างชาติฝีมือดีสมัครมาทำงานในญี่ปุ่นแล้ว จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สวัสดิการที่ดี และการจ้างงานที่เป็นธรรม

เว็บไซต์ทำไว้รองรับแรงงานต่างชาติประเภทบริษัทและบุคคล
เว็บไซต์ทำไว้รองรับแรงงานต่างชาติประเภทบริษัทและบุคคล

เปิดรับแรงงานต่างชาติคือแผนขับเคลื่อนระดับชาติของญี่ปุ่นยุค 5.0

เว็บไซต์กลางที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับการสมัครงานของแรงงานต่างชาติอยู่ภายใต้โครงการปฏิรูปสังคมญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า The Future Investment Strategy 2018 ซึ่งมีขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นจากยุค 4.0 ไปสู่ยุค 5.0 ที่มีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเป็นตัวชูโรง

อย่างไรก็ตาม แผนในอนาคตของเว็บไซต์กลางนี้ จะไม่ได้มีขึ้นเพื่อรองรับแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือเท่านั้น เพราะต่อไปจะกลายเป็น One-Stop Website ที่รองรับเรื่องแรงงานต่างชาติอย่างครอบคลุมและรอบด้าน เช่น การฝึกงาน การฝึกอบรม การสัมมนา หรือกระทั่งการจัดงานที่ต้องร่วมมือกับแรงงานต่างชาติในอนาคต

ที่มา – METIMETI Policy

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา