IMF คาดการณ์ GDP ญี่ปุ่นอาจตกลงถึง 25% ภายใน 40 ปี เนื่องจากประชากรลดลง

ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นอาจทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นในอนาคตย่ำแย่กว่าที่คาด นอกจากนี้ IMF ยังได้แนะนำวิธีแก้ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปเรื่องแรงงานเพื่อลดผลกระทบ

ภาพจาก Unsplash

ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ท้ายที่สุดแล้วอาจมีจุดจบที่ไม่สวยงามนัก ซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นมีอัตราประชากรเสียชีวิตเฉลี่ยประมาณวันละ 1,000 คน ล่าสุด รายงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้ให้ความเห็นว่าถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ภายใน 40 ปี GDP ของประเทศญี่ปุ่นอาจลดลงถึง 25% เลยทีเดียว 

IMF ให้ความเห็นว่าประชากรญี่ปุ่นที่ลดลงในอนาคตจะทำให้ภาคการผลิตถดถอยลง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงภาคการบริโภค เนื่องจากปัญหาแรงงานขาดแคลนอย่างหนัก และได้แนะนำให้รัฐบาลญี่ปุ่นปรับนโยบายการรับแรงงานจากต่างประเทศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเรื่องนี้ IMF มองว่าการปฏิรูปโครงสร้างแรงงานของญี่ปุ่นยังถือว่าช้ามาก

ยังรวมไปถึง IMF ยังได้เสนอให้รัฐบาลปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัท เรื่องของการค้าเสรี ฯลฯ จะทำให้ GDP ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 15% ภายใน 40 ปี ซึ่ง IMF คิดในกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจญี่ปุ่นถือว่าขยายตัวได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากที่แก้ปัญหาเงินฝืดโดยใช้นโยบาย Abenomics โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปีนี้จะเติบโตได้ประมาณ 1.1% สำหรับในปี 2019 จะเหลือเพียงแค่ 0.9%

อย่างไรก็ดี IMF ยังได้เตือนถึงการปรับขึ้นภาษีของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมปี 2019 ว่าอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะสั้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ รวมไปถึงการบริโภคทั่วโลกอ่อนแอลง ทำให้ IMF คาดว่างบประมาณญี่ปุ่นจะกลับมาเกินดุลอีกครั้งในปี 2025

ที่มา – IMF, NHK, Nikkei Asian Review

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ