IATA คาดปริมาณการบินจะกลับมาเป็นปกติหลัง COVID-19 ต้องรอถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ คาดว่าปริมาณการบินจะกลับมาเป็นปกติอาจต้องรอถึง 2023 เป็นอย่างน้อย และถ้าหากมาตรการปิดเมืองและห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศยาวเท่าไหร่ ยิ่งฟื้นตัวช้ากว่าเดิม

Stuttgart Airport COVID-19 2020
ภาพจาก Shutterstock

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้วิเคราะห์ถึงปริมาณการบินหลังโลกได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ว่า ปริมาณการบินจะกลับมาเป็นปกติได้ถึงต้องรอจนถึงปี 2023 เป็นอย่างน้อย และ IATA ยังได้เตือนว่าถ้าหากมาตรการปิดเมืองและการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศยังยืดเยื้อต่ไป อาจทำให้ปริมาณการบินฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้

IATA มองว่าปริมาณการบินลดลงมากกว่า 90% โดยเฉพาะทวีปยุโรป รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา ที่กำลังได้รับผลกระทบมากสุดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

Alexandre de Juniac ผู้อำนวยการของ IATA ได้กล่าวกับ CNBC ว่า เขาได้เริ่มพูดคุยกับรัฐบาลหลายๆ ประเทศถึงการให้ธุรกิจสายการบินกลับมาเริ่มบินได้อีกครั้งในหลายๆ ประเทศ โดยคาดว่าอย่างไวที่สุดอุตสาหกรรมการบินในบางประเทศอาจเริ่มบินได้ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการบินภายในประเทศ

ส่วนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันนั้น ผู้อำนวยการของ IATA คาดว่าสายการบินจะกลับมาให้บริการไวที่สุดในช่วงไตรมาส 3 และการบินข้ามทวีปจะเริ่มได้น่าจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้

นอกจากนี้ผู้อำนวยการของ IATA ยังไม่เห็นด้วยกับมาตรการของหลายๆ ประเทศหลังจากนี้ว่า การที่ต้องเข้าประเทศแล้วต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพราะจะกระทบกับประเทศต่างๆ ในยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่เขาแนะนำให้ใช้มาตรการตรวจสอบก่อนขึ้นบิน เช่น การตรวจวัดอุณภูมิ มาตรการทำความสะอาด ลดการสัมผัส ฯลฯ

อัพเดตล่าสุด 28/07/2020: IATA คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมฟื้นตัวช้ากว่าคาด อาจต้องรอถึงปี 2024ในการฟื้นตัวกลับมาเท่าปี 2019 ที่ผ่านมา

ที่มา – IATA, CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ