เปิดพอร์ทลงทุน BLA กว่า 3 แสนล้านบาทเน้นเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทน 4.6% ต่อปี

หลายคนอยากจะเริ่มลงทุน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น กองทุนรวม แต่ยังไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหน และไม่อยากจะเสียเงินต้นที่ลงทุนไป ดังนั้นเราลองมาดูพอร์ทการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตกันว่า เขาลงทุนอย่างไรให้ความเสี่ยงต่ำ แต่ยังมีผลตอบแทนพอจะส่งต่อไปถึงลูกค้าได้

ภาพจาก Shutterstock

เปิดพอร์ทลงทุน และผลตอบแทนของ BLA ครึ่งปีแรก Yield 4.6%

เสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล เลขานุการบริษัท บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) บอกว่า ปัจจุบันพอร์ทลงทุนของบริษัทประมาณ 300,000 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรก 2561 มีผลตอบแทน (Yield) เฉลี่ยที่ 4.6% จากที่ปีนี้ตั้งเป้าหมาย Yield อยู่ที่ 4.5% โดยส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนแบ่งเป็น 1) พันธบัตร 50% 2) ตราสารเอกชน 20% ทั้ง 2 อย่างนี้ให้ผลตอบแทนที่ 4% ต้นๆ 3) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 5-6% ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่ 5-6% และ 4) หุ้น 10% ให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล 3% ส่วนเรื่อง Capital Gain (กำไรที่เกิดจากส่วนต่างของราคา) จะต่างกันในแต่ละปี ซึ่งถ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวจะได้ผลตอบแทนประมาณ 8-10%

ภาพจาก Shutterstock

“การลงทุนในหุ้น เราจะศึกษา มีทีมวิจัยลักษณะของหุ้นอย่างละเอียด ทั้งตัวบริษัท กิจการ ทิศทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ปันผล ทิศทางอุตสาหกรรมในภาพรวมว่ามีการเติบโตดีไหมอย่างไร และถ้ายังไม่มีช่วงจังหวะที่เหมาะสม เราก็ยังไม่ซื้อ ซึ่งการจะลงทุนทุกครั้งต้องมีการประชุมวางแผนล่วงหน้า”

ส่วนกองทุนของ Thailand Future fund ของภาครัฐ เห็นว่าจะเป็นให้รายย่อยก่อน นักลงทุนสถาบันอย่างเรารอดูรายละเอียดและผลตอบแทนอยู่ ซึ่งมีข่าวว่าจะให้ผลตอบแทนปันผลที่ 4-5 % ถือว่าน่าสนใจ

อย่างไรก็ตามการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตจะมีเกณฑ์จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดสัดส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน ทำให้บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 80% เป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตร ส่วนการลงทุนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบริษัทฯ ต้องตั้งสำรองตามความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทประกันจะต้องมีเงินคืนให้ลูกค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ 

อย่างไรก็ตามพอร์ตการลงทุนของบริษัทประกันจะไม่ได้มีการปรับทุกๆเดือนแต่จะมีการมอง Direction ระยะยาวและดูสถานการณ์เฉพาะช่วงว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

BLA หวังเพิ่มผลตอบแทนให้ลูกค้า เล็งคุยคปภ.ขยายสัดส่วนการลงทุน

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLA บอกว่า จากสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ เรามองว่าควรจะมีการปรับเพดานลงทุนในหุ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณให้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะคนไทยยังไม่ได้วางแผนการเกษียณมากพอ และเมื่อต้องการลงทุน ออมเงินในระยะเวลาสั้นๆ ผลตอบแทนอาจไม่พอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ

ดังนั้นการจะเพิ่มผลตอบแทนขึ้นต้องมีการปรับขยายสัดส่วนการลงทุน ภายใต้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เรื่องนี้เราก็พูดคุยกับคปภ.อยู่

สรุป

เมื่อการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ใครๆ ก็อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ แต่ความเสี่ยงต่ำๆ บริษัทประกันชีวิตจึงต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตร ตราสารหนี้ ขณะเดียวกันต้องเพิ่มผลตอบแทนลงทุนจากหุ้น และการลงทุนทางเลือก ซึ่งการลงทุนแต่ละครั้งเขาต้องศึกษาอย่างละเอียด เพราะเงินเขาเป็นแสนล้านบาท ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักลงทุนรายย่อยที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในแต่ละช่วง ที่สำคัญต้องแบ่งสัดส่วนการลงทุนให้มีความหลากหลายด้วย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา