อ.ย. อนุมัติผลิต Moderna ในสหรัฐเพิ่ม ซิลลิค ฟาร์มาเตรียมนำเข้าไทยสิ้น พ.ย.-ธ.ค. นี้

ZP Therapeutics หน่วยธุรกิจภายใต้ซิลลิค ฟาร์มา เผย อ.ย. อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา 23 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเป็นแหล่งผลิตสมทบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตในยุโรปที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้ว เพื่อให้คนไทยเข้าถึง Moderna ได้อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง บริษัทจะนำเข้าโมเดอร์นาในงวดถัดไป 1.4 ล้านโดส จากแหล่งผลิตในอเมริกา เริ่มทยอยนำเข้าปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้

Moderna

เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ระบุว่า การที่ได้รับอนุมัติแหล่งผลิตในสหรัฐเพิ่มจากแหล่งผลิตในยุโรปที่เคยได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโมเดอร์นาได้เร็วขึ้น เนื่องจากบริษัทนำเข้าวัคซีนจากแหล่งผลิตได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

ทางบริษัทขอบคุณ อ.ย. ของไทยที่พิจารณาอนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนคนไทยจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความปลดภัยตรงตามาตรฐานข้อกำหนดในไทย วันนี้สามารถเพิ่มแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ ทางบริษัทจะประสานไปยังบริษัทโมเดอร์นาให้เร่งนำเข้าจากแหล่งผลิตใหม่ทันที โดยโมเดอร์นาได้จัดหาวัคซีนนี้ไว้ให้แก่ไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนทุกล็อตที่ส่งมายังไทย ต้องผ่านขบวนการตรวจสอบด้านคุณภาพที่เข้มงวดก่อนจะปล่อยผ่านออกจากผู้ผลิตต้นทางเสมอ คาดว่าจะสามารถทยอยนำเข้าและส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในงวดถัดไปจากแหล่งผลิตนี้จำนวน 1.4 ล้านโดส ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมปีนี้ เพื่อส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาาลเอกชนต่อไป ทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนทั้งหมดในปีนี้รวม 1.9 ล้านโดส ตามแผนส่งมอบวัคซีนทั้งหมดของปี 2564 ที่เคยแจ้งไว้

ที่มา – ซิลลิค ฟาร์มา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา