เปิดรายชื่อ 5 โรงพยาบาลเอกชน เปิดให้จองวัคซีน Moderna ใน Shopee แล้ว

ตอนนี้ในแพลตฟอร์ม Shopee มีวัคซีนทางเลือกจากพันธมิตรโรงพยาบาล จับจองใน Shopee Mall ให้ประชาชนสามารถจองได้แล้ว เรียกว่า E-Coupon หรือ E-Voucher แบ่งเป็น 5 โรงพยาบาล ดังนี้ รพ. กรุงเทพ, รพ.วิชัยยุทธ, รพ. พญาไท, รพ. สมิติเวช และรพ. เมดพาร์ค

book Moderna at Shopee

Moderna at Shopee

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย)

E-Coupon วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ล็อต 2 ราคาเข็มละ 1,650 บาท (วัคซีนมีจำนวนจำกัด/ กำหนดไม่เกิน 10 เข็มต่อคำสั่งซื้อ 1 ครั้ง) รับบริการได้ที่ รพ. กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) เท่านั้น คาดว่าจะรับการจัดสรรประมาณมกราคม-มีนาคม 2565 เปิดให้รับจองโดยแอคเคาท์ bangkokhospital_official ใน Shopee

ขั้นตอนการรับ E-Coupon

1. หลังชำระเงิน จะได้รับ SMS ที่มี Linkให้กรอกข้อมูลสำหรับออกใบรับเงิน (Receipt)
2. จะได้รับ E-Coupon และใบรับเงิน (Receipt) ผ่านทาง Email หรือ SMS
3. E-Coupon ที่ได้รับจะใช้ได้หลังจากกดรับสินค้าจาก Shopee ไปที่ ฉัน > ดูประวัติการซื้อ > ที่ต้องได้รับ > กดปุ่ม > ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้า

เงื่อนไขเข้ารับบริการ

1. ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป, ผู้มีโรคประจำตัวหรือมีการใช้ยาเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับฉีดวัคซีน
2. รพ. สงวนสิทธิ์ให้บริการสำหรับผู้ที่นำ E-Coupon มาแสดงในวันเข้ารับบริการเท่านั้น
3. E-Coupon สำหรับการรับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 เท่านั้น เปลี่ยนแปลงไม่ได้
4. เมื่อวัควีนมาถึง ทาง รพ. จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อนัดหมาย
5. ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย
6. E-Coupon นี้สามารถใช้บริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2565
7. รพ. ชอให้บริการฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางการแพทย์เท่านั้น

หมายเหตุ

รพ. ไม่ได้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรมไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง หรือล่าช้ากว่ากำหนด รพ. เสนอเงื่อนไขให้เลือก ดังนี้

1. ขอรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือ
2. รอวัคซีนในล็อตต่อไป หากเกิดกรณีดังกล่าว รพ. จะติดต่อผ่าน Email หรือ SMS ตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้

2.1 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลานัดหมายเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีน Moderna หรือเปลี่ยนชื่อผู้เข้าบริการได้ ให้แจ้งล่วงหน้า 3 วัน
2.2 กรณีที่ รพ. จัดเตรียมวัคซีนให้แล้ว แต่ผู้รับบริการยกเลิกหรือไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน หรือไม่มาตามนัดหมาย รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
2.3 หลังชำระเงินจองแล้ว รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ประสงค์รับวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ แต่ต้องไม่จำหน่ายต่อเพื่อแสวงหากำไร รพ. ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
2.4 สามารถโอนสิทธิ์ใช้บริการได้ แต่ไม่ามารถเปลี่ยนชื่อในใบเสร็จได้
2.5 รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BDMS Moderna Shopee

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

วัคซีน Moderna เข็มละ 1,650 บาท รวมเฉพาะค่าฉีด ค่าบริการ และค่าประกันการแพ้วัคซีน ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการปรึกษาแพทย์ (ถ้ามี) สามารถจองได้สูงสุด 10 เข็มต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Shopee คาดการณ์ว่าจะได้รับวัคซีนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปิดให้จองผ่านแอคเคาท์ vichaiyuthospital_official ใน Shopee

ขั้นตอนการรับ E-Coupon

ซื้อวัคซีนจาก Shopee > เก็บรักษารหัส E-Coupon > ลงทะเบียนวัคซีน (รอประกาศช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2565) > ลงทะเบียนนัดวัคซีน

การรับ E-Coupon หลังจบการสั่งซื้อวัคซีน

1. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ให้เข้าไปที่ “การแจ้งเตือน” บนหน้าเมนูหลักของ Shopee
2. จากนั้น ให้ไปที่เมนู “รายการอัปเดตจาก Shopee”
3. จากนั้น ให้ SAVE รูปภาพหรือแคปหน้าจอที่แสดงให้เห็น “Serial Code Number” เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนคูปอง เพื่อรับวัคซีนกับทางโรงพยาบาล

เงื่อนไข

1. ตรวจสอบข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย ก่อนกดสั่งซื้อ
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี หาก รพ. เตรียมวัคซีนให้แล้ว สามารถโอนสิทธิ์รับวัคซีนให้บุคคลอื่น่ได้
3. วัคซีน Moderna เหมาะสำหรับผู้อายุ 12 ปีขึ้นไป
4. เมื่อจองวัคซีนใน Shopee จะได้รับรหัสคูปองที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชันเป็นหลักฐานการจอง รหัสจะแยกตามจำนวนเข็มที่จอง
5. สิทธิ์ในการจองไม่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อแสวงหากำไร
6. เมื่อใกล้กำหนดรับวัคซีน รพ. จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และเพจของ รพ. ให้ผู้จองลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนด้วยตัวเอง
7. เมื่อผู้จองลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับวัคซีนให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี โดย รพ. จะฉีดวัคซีนให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในระบบนัดหมายเท่านั้น
8. หากผุ้จองไม่สะดวกรับวัคซีนตามที่นัดหมาย ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อให้ รพ. กำหนดเวลาใหม่ ถ้าไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงนัดหมายและไม่เข้ารับการฉีดวัควีน จะถือว่ายินยอมสละสิทธิ์การรับวัคซีนโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ ภายหลัง
9. หากจองในนามบริษัท ให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ลูกค้าองค์กร) โทร 022657777 ต่อ 32012-32014

หมายเหตุ

ให้เก็บรักษาหมายเลขโทรศัพท์และรหัสวัคซีนเป็นความลับ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าว “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนวัคซีน”

Moderna-Shopee

โรงพยาบาลพญาไท

เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกเป็น E-Coupon กำหนดไม่เกิน 10 เข็มต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน คาดว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ราคาเข็มละ 1,650 บาท เปิดให้จองวัคซีนผ่านแอคเคาท์ phyathaihospital_official ทาง Shopee

ขั้นตอนการใช้ E-Coupon

1. จะได้รับ SMS ที่มี Link ให้กดปุ่ม “ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับสินค้า”
2. ในวันเข้ารับบริการ ให้แสดงหน้าคำสั่งซื้อสำเร็จให้กับเจ้าหน้าที่ “เพื่อใช้งาน E-Coupon”

เงื่อนไข การจองวัคซีนทางเลือก Moderna (พญาไท ศรีราชา)

1. ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันที่และเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง
2. ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาทต่อเข็ม รวมค่าบริการ รพ. แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
3. รวมค่าประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท
4. วัคซีนมีจำกัด ไม่เกิน 10 เข็มต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
5. วัคซีนสามารถให้บริการฉีดในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป
6. สำหรับเด็กอายุ 12-14 ปีขึ้นไปฉีดภายใต้การดูแลโดยกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
7. หลังชำระเงิน รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
8. รพ. ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง หากไม่เพียงพอหรือล่าช้า ขอสงวนสิทธิดังนี้ :: ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือขอรับเงินคืนได้ แต่โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัควีนได้, เลือกรับการจัดสรรวัควีนในล็อตถัดไป ทาง รพ. จะนัดหมายโดยเร็วที่สุด
9. รพ. จัดเตรียมวัคซีนให้แล้ว แต่ผู้จองไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลแพ้วัคซีนหรือเหตุผลใด รพ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้ง รพ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงกำหนดฉีดวัคซีน

หมายเหตุ

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร E-mail ผู้ซื้อทางช่องแชท เพื่อตรวจสอบข้อมูลวันเข้ารับบริการ
2. กรุณาตรวจสอบและยอมรับสินค้าก่อนเข้ารับบริการ โดยแสดงหลักฐานการชำระเงินหรือปริ้นท์หรือโชว์หน้าจอโทรศัพท์หน้าคำสั่งซื้อแก่เจ้าหน้าที่ในวันรับบริการ
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้
4. ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง แนะนำให้ทำนัดล่วงหน้าผ่าน Call Center 1772
5. รพ. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่ประสงค์รับวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

Moderna-Shopee

โรงพยาบาลสมิติเวช (ธนบุรี)

เปิดให้จองวัคซีน Moderna ล็อต 2 ราคา 1,650 บาทต่อเข็ม สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมค่าประกันแพ้วัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น ไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์ ค่าแพทย์และบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 ผ่านแอคเคาท์ samitivej_thonburi_hospital ทาง Shopee

ขั้นตอนสั่งซื้อ

1. เลือกสินค้าและจำนวนเข็มที่ต้องการ (10 เข็มต่อ 1 ออเดอร์)
2. กดปุ่มซื้อสินค้า
3. เลือกวิธีการชำระเงิน
4. ตรวจสอบข้อมูล และกดสั่งซื้อ
5. ลูกค้ารับ Code ยืนยันการจองวัคซีน

ขั้นตอนการยืนยันรับสิทธิ์

6. ตรวจสอบโค้ดได้ใน การแจ้งเตือน > รายการอัพเดตจาก Shopee
7. บันทึกหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานรับวัคซีน
8. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) เบอร์โทรติดต่อของผู้ซื้อทางช่องแชท Shopee
9. รอรับการติดต่อกลับจาก รพ. ผ่านทาง SMS เพื่อแจ้งลำดับคิวและวันที่เข้ารับบริการ
10. นำ Code ที่ได้รับยื่นใช้สิทธิ์รับวัคซีนตามวันและเวลาที่ รพ. กำหนดพร้อมบัตรประชาชน

เงื่อนไข

กรณีที่ รพ. ได้ยืนยันการชำระเวินแล้ว รพ. จัดเตรียมวัคซีนให้แล้ว ถ้าแจ้งยกเลิกหรือแจ้งไม่ประสงค์รับวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด รพ. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโอนสิทธิให้การฉีดวัคซีนแก่ผู้อื่นได้ ต้องแจ้ง รพ. ล่วงหน้า 7 วันก่อนรับบริการ

ลำดับการเข้ารับฉีดวัคซีน เรียงตามลำดับการชำระเงิน ทาง รพ. จะนัดหมายวัน เวลาให้ทราบล่วงหน้าเมื่อวัคซีนมาถึง รพ. แล้ว

หมายเหตุ

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) และเบอร์โทรติดต่อของผู้ซื้อ ทางช่องแชท เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลนัดหมายวันฉีดวัคซีน และตรวจสอบข้อมูลวันเข้ารับบริการ
2. กดตรวจสอบและยอมรับสินค้าก่อนเข้ารับบริการ โดยแสดงหลักฐานการชำระเงิน ปริ้นหรือโชว์หน้าจอโทรศัพท์หน้าคำสั่งซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
3. รับบริการที่ รพ. สมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

Samitivej Moderna

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

วัคซีนคาดว่าจะได้มกราคม – มิถุนายน 2565 ผู้รับวัคซีนต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป จองได้ทั้งไทยและเทศเป็นผู้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีเลขพาสปอร์ต ถ้ามีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัควีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น่ได้ ไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์และขอเงินคืนได้ทุกกรณี ยกเว้นทาง รพ. จะไม่สามารถจัดสรรวัคซีนได้ สามารถจองผ่านแอคเคาท์ gowabithailand_official ใน Shopee

ขั้นตอนการจอง E-Voucher

1. กดสั่งซื้อ E-Voucer Moderna COVID-19 ของโรงพยาบาล MedPak ผ่าน GoWabi
2. รับ E-mail ยืนยันคำสั่งซื้อจาก GoWabi และลิงก์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล MedPark
3. อัปโหลดภาพหน้าจอการยืนยันการจองของ GoWabi จากแอปหรือเว็บ (ขั้นตอนนี้ ข้อมูลใน Shopee ระบุให้ลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายใน 27 สิงหาคม 2564 ไม่แน่ว่ายังสามารถจองได้หรือไม่ แต่ยังปรากฎใน Shopee และยังทางไม่สามารถติดต่อ MedPark เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้)
4. เลือก GoWabi ที่ช่อง ระบุธนาคารที่จะชำระเงิน และกรอกหมายเลขการจองของ GoWabi
5. หลังจากเสร็จขั้นตอน จะได้รับการยืนยันการจองจากโรงพยาบาล MedPark
6. เช็ค Email เพื่อทำการนัดหมายวันเวลา และเข้ารับวัคซีน Moderna

เงื่อนไข

1. วัคซีนที่จองต้องฉีดที่ รพ. เมดพาร์คหรือโดยเจ้าหน้าที่ของ รพ. เมดพาร์คเท่านั้น
2. ในกรณีที่มีเหตุให้ รพ. ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้ รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
3. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
4. ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีต้องปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม
5. ค่าบริการขั้นต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องการฉีดวัคซีน
6. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่งาชาติที่อาศัยในไทย

MedPark Moderna Shopee

ที่มา – BDMS, Vichaiyut, Phyathai, Samitivej, GoWabi

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา