วิจัยอังกฤษเผย พนักงาน 1 ใน 3 แอบใช้ AI ทำงานแต่ไม่กล้าบอกหัวหน้า คนรุ่นใหม่แอบใช้มากกว่ารุ่นเก่า

เมื่อการใช้ AI ยังเป็นเรื่องที่หมิ่นเหม่ทางจรรยาบรรณ มากกว่า 1 ใน 3 ของทุกวัยในที่ทำงานกลับไม่ได้หลีกเลี่ยงการใช้ AI แต่เลือกจะไม่บอกให้หัวหน้างานรู้แทน

Advertising Week Europe ได้มอบหมายให้ Cint แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลดิจิทัลได้ทำการสำรวจคน 1,000 คนที่มีช่วงอายุระหว่าง 16-79 ในสหราชอาณาจักรในวันที่ 2-4 พฤษภาคม พบว่า กว่า 1 ใน 3 ของพนักงานทุกช่วงวัยใช้ AI ช่วยทำงานแต่ไม่กล้าบอกหัวหน้างาน

ความเกรงกลัวที่จะบอกหัวหน้างานเป็นเรื่องร้ายแรงของคนรุ่นใหม่มากกว่า โดยในกลุ่ม Gen Z มีคน 42% และกลุ่ม Gen Y มี 40% ที่ไม่กล้าบอกหัวหน้าว่าตนเองใช้ AI ช่วยทำงาน

สัดส่วนของพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานเกิน 15 ปีที่ไม่เคยใช้ AI มาก่อนมีอยู่ 69% ขณะที่พนักงานที่มีประสบการณ์ในโลกการทำงานต่ำกว่า 15 ปีมีเพียง 62% ที่ไม่เคยใช้ AI มาก่อนทำให้พอสรุปกว้าง ๆ ได้ว่าคนรุ่นใหม่เปิดรับเทคโนโลยีและมีแนวโน้มที่จะใช้ AI ในการทำงานมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้า

สาเหตุที่พนักงานไม่กล้าบอกหัวหน้างานเองหรือแม้แต่บริษัทส่วนหนึ่งมาจากบริษัทไม่ได้กำหนดแบบแผนและขอบเขตการใช้ AI เอาไว้ บริษัท 2 ใน 3 ไม่มีนโยบายการใช้ AI อย่างชัดเจนและทำให้พนักงานเกิดคำถามค้างคาใจว่าพวกเขาใช้ AI ได้หรือไม่

พนักงานในสายเทคโนโลยีและการเงินมีแนวโน้มที่จะนำ AI มาใช้กับการทำงานและได้รับคำแนะนำเรื่องขอบเขตการใช้จากนายจ้างมากกว่า ในทางกลับกัน สายงานด้านการแพทย์ การศึกษา การค้าปลีก การท่องเที่ยวและโรงแรมกลับไม่ได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วเท่าในการรองรับ AI

Ruth Mortimer ประธาน Advertising Week Europe เผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่แปรปรวน ผู้คนต่างกลัวว่าจะถูกปลดออกจากงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การจะถามหัวหน้าว่าตนเองสามารถใช้ AI ทำงานได้หรือไม่นั้นเลยกลายเป็นเรื่องยากและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทมองว่าหาก AI ทำงานได้ก็ไม่ต้องใช้คนอีกต่อไป

หัวหน้างานควรบอกให้พนักงานรู้ว่าตนเองรับรู้ถึงความก้าวหน้าของ AI และมองว่า AI สร้างโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เปิดกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของพนักงานก่อนที่บริษัทจะถูกทิ้งไว้ด้านหลังให้ตามไม่ทันเทคโนโลยี

OpenAI ได้เปิดตัวแชตบอตโต้ตอบอัตโนมัติอย่าง ChatGPT ในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา พนักงานในหลายสายงานได้นำ AI มาช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น อย่างการเขียนอีเมล การทำคอนเทนต์ลงบนโซเชียลมีเดีย การรวบรวมลิสต์รายการต่าง ๆ จนมีพนักงานรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Vice ว่าเขาใช้ ChatGPT ช่วยทำงาน 80% จนมีเวลาไปทำงานเสริมอย่างอื่น

ที่มา – Yahoo

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา