ยูโอบี ประเทศไทย ให้พนักงาน 2,000 คน ทำงานที่ไหนก็ได้ อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ปรับรูปแบบการทำงานสู่วิถีการทำงานยุคใหม่ ออกนโยบาย Remote Work ให้พนักงานกว่า 2,000 คน ทำงานจากที่ใดก็ได้สูงสุด 2 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ยูโอบี

ยูโอบี ประเทศไทย ให้ทำงานที่ไหนก็ได้

ศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารนำแนวคิดการทำงานแบบไฮบริดมาใช้ ผ่านการให้พนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้ หรือ Remote Work คู่กับการทำงานที่สำนักงาน เบื้องต้นจะให้ทำงานแบบ Remote Work อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์

“เมื่อคนมีความสุขย่อมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และยิ่งมีส่วนร่วมต่อองค์กรมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่เรานำรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดมาใช้ โดยการทำงานแบบ Remote Work อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ ช่วยให้พนักงานยังรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร ทั้งสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

นโยบายการทำงานแบบ Remote Work นี้ตอบรับความคาดหวังทางสังคมที่กำลังเปลี่ยนไป อ้างอิงรายงาน UOB ASEAN Consumer Sentiment Study ที่พึ่งเผยแพร่ออกมา พบว่า ในประเทศไทยพนักงานมากกว่า 80 % ต้องการให้องค์กรปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้นหลังเกิดโรคระบาด

นอกจากนโยบายการทำงาน Remote Work ธนาคารยูโอบี มีแผนทางเลือก Flexi-2 ที่อนุญาตพนักงานทุกคนลางานได้ 2 ชม./เดือน ระหว่างวันทำงานเพื่อไปจัดการกับเรื่องส่วนตัวได้ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถเลือกเวลาเริ่มทำงานระหว่าง 07:30 น. ถึง 10:00 น. (ยกเว้นบางตำแหน่ง) เพื่อให้อิสระในการจัดการตารางการทำงาน

ทั้งนี้นิยามของคำว่าสถานที่ทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ทำงานจากเดิม เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้ เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือจากที่บ้านก็ตาม

อ้างอิง // ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวเกี่ยวกับ ธนาคารยูโอบี และการทำงานยุคใหม่เพิ่มเติมที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา