ไม่อยากได้ใบปริญญาก็เรียนได้ ม.ธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรป.โทออนไลน์ M.B.A -Data Scientist

แม้ใครจะบอกว่าใบปริญญาไม่จำเป็น แต่หนทางในการรู้ลึกรู้จริง ต้องมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้จากคนเก่งๆ เหมือนเดิม ล่าสุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ ให้คนที่ไม่มีเวลาก็เรียนได้ หรือใครไม่อยากได้ใบปริญญาก็มาเรียนเพิ่ม Skill ด้วยคอร์สราคาหลักพันก็ได้

ธรรมศาสตร์ SkillLane

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเว็บไซด์ SkillLane เปิดตัว ทักษะ (TUXSA) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ผ่านระบบออนไลน์ในเดือนส.ค. 2019 นี้ โดยมี 2 สาขา ได้แก่

  • หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation)
  • หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation)

และในปี 2020 จะเปิดหลักสูตรใหม่ Applied AI หรือการประยุกต์ใช้ Artificial intelligent กับการทำงานในปัจจุบัน

รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกว่า ทั้ง 2 หลักสูตรออกแบบเน้นการประยุกต์ใช้จริง ซึ่งองค์ความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรที่ทำงานจริง เช่น ธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้บริหารระดับสูง จากธนาคารไทยพาณิชย์, ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท อุ๊คบี (Ookbee) และรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด 

ไม่เกิน 150,000 บาท ก็เรียนจบปริญญาโท

ทั้งนี้หลักสูตร TUXSA จะเปิดสอนทั้งคนที่ต้องการใบรับปริญญา หรือไม่ต้องการใบปริญญา สามารถลงเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด ทั้งนี้หากต้องการเรียนรู้บางวิชา และไม่ใช้เป็นหน่วยกิตในการเรียนจบปริญญาตรี ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทต่อวิชา

ถ้าต้องการเรียนให้จบหลักสูตรและรับปริญญาโท ทั้ง 2 หลักสูตรต้องเรียน 30 หน่วยกิต (ประมาณ 20 วิชา วิชาละ 1.5 หน่วยกิต) โดยค่าเล่าเรียน 1 วิชา อยู่ที่ 4,500 บาท ซึ่งหลังการเรียนจะมีการทดสอบวัดระดับ และมีใบรับรองการเรียนจบแต่ละวิชา

เมื่อเรียนครบทั้ง 20 วิชา สามารถสอบประมวลเพื่อทำวิทยานิพนธ์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เสียค่าใช้จ่าย 48,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมเทอมละ 5,000 บาท หากเป็นหลักสูตร M.B.A จะทำวิทยานิพนธ์ 1 เทอม รวมแล้วหากเรียนจบทั้งหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 148,000 บาท ส่วนหลักสูตร Data scietist ต้องทำวิทยานิพนธ์ 2 เทอม (ค่าใช้จ่ายประมาณ 153,000 บาท)

ส่วนใครที่อยากลองเรียนฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2562 นี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนไม่เก็บหน่วยกิตฟรี ในคอร์สออนไลน์ Pitching and Negotiation หรือการนำเสนอและการต่อรอง ที่ร่วมสอนโดย ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง (Ookbee) และอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ให้เข้าเรียนในระบบออนไลน์ผ่านwww.SkillLane.com/TUXSA

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา