UBS วิเคราะห์ผลจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน อาจพาให้ดัชนีหุ้นในเอเชียลงได้ถึง 30%

บทวิเคราะห์สถาบันการเงินอย่าง UBS วิเคราะห์ถึงเรื่องสงครามการค้าว่าอาจพาทำให้ดัชนีของตลาดหุ้นหลายๆ แห่ง และยังรวมไปถึงดัชนีหุ้นในเอเชียอย่าง MSCI Asia ex Japan อาจลงไปได้ถึง 30%

ภาพจาก Shutterstock

ความตึงเครียดระหว่างทั้ง 2 ประเทศในเรื่องของการขึ้นภาษีทางการค้า ทำให้ตลาดหุ้นทั่วทั้งเอเชียตอบรับในแนวลบ เพราะว่านักลงทุนกำลังคาดว่าความรุนแรงในเรื่องนี้อาจมากกว่านี้ได้

Niall MacLeod นักกลยุทธ์การลงทุนของ UBS ได้วิเคราะห์ว่าหากสงครามการค้าระหว่างทั้ง 2 รุนแรงกว่านี้ จะทำให้ดัชนีหุ้นทั่วทั้งเอเชีย รวมไปถึงดัชนีอย่าง MSCI Asia ex Japan ปรับตัวลงมามากถึง 30% จากจุดสูงสุดของปีนี้ และยังมองว่าราคายังไม่ได้ตอบรับผลร้ายที่จะกำลังตามมาเท่าไหร่อีกด้วย

เขายังได้เทียบดัชนี MSCI Asia ex Japan ตอนดัชนีปกติ ไม่มีข่าวร้ายมาเข้ามารบกวน เทียบกับดัชนีเมื่อเวลายอดส่งออกตกลง เขาได้วิเคราะห์อีกว่าถ้าหากเกิดสงครามการค้าขึ้นมาจริงๆ จะทำให้ยอดส่งออกตกลงและจะทำให้กำไรของบริษัทลดลงประมาณ 15 ถึง 20%

ส่วนกลยุทธ์ยังแนะนำให้คงลงทุนในกลุ่มประเทศอย่างจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อยู่ เพราะว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ยังมีความสำคัญในเรื่องของ Supply Chain แต่ถ้าหากความรุนแรงเกิดขึ้นมาก เขาแนะนำให้สลับการลงทุนในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่า เพราะว่ามีการบริโภคในประเทศสูง

ที่มาBloomberg

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ