TMB Analytics คาด ปี 64 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว-ไบเดนได้ตำแหน่ง ส่งออกไทยเติบโต 3.4%

ศูนย์วิเคราะห์ทีเอ็มบีหรือ TMB Analytics คาด ปี 2564 ภาคการส่งออกไทยฟื้นตัวดีขึ้นเติบโต 3.4% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น และการขึ้นรับตำแหน่งของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ที่ทำให้แนวโน้มสงครามการค้าโลกผ่อนคลายลง

TMB Analytics

หลังปี 2563 ภาคการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้มูลค่าการส่งออกหดตัวติดลบ 6.9% ศูนย์วิเคราะห์ทีเอ็มบีหรือ TMB Analytics ประเมินการส่งออกของไทยสำหรับปี 2564 ว่ามีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้นมีและเติบโตได้ถึง 3.4% จากการฟื้นตัวของกำลังผลิตภายในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญ และแนวโน้มสงครามการค้าโลกที่ผ่อนคลายลงจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ โจ ไบเดน

สำหรับภาพรวมการฟื้นตัวของสินค้าส่งออก มีดังนี้

  • สินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ อาหาร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 42.6% ของมูลค่าการส่งในปี 63 มีการฟื้นตัวดีที่สุด เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นจากการ Work from Home ซึ่งคาดว่ามูลค่าการส่งออกในปี 64 จะมีการเติบโตมากกว่าช่วงก่อนโควิด
  • สินค้าในกลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนเคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร ที่มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 48.8% ในปี 63 เริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นแต่จะยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนการระบาด เนื่องจากกำลังการผลิตโลกยังอยู่ในช่วงค่อยๆ ปรับตัวกลับมา
  • สินค้ากลุ่มแฟชั่นและน้ำมันเชื้อเพลิง มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 8.6% ในปี 63 ฟื้นตัวน้อยที่สุดเนื่องจากความผันผวนด้านราคาและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงทั่วโลกทำให้ความต้องการในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นช้ากว่าสินค้าในกลุ่มอื่นๆ

อย่างไรก็ตามแม้แนวโน้มภาพการส่งออกของไทยจะดีขึ้นแต่ไทยยังต้องเผชิญกับอุปสรรคและความไม่แน่นอนในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งตัว ความผันผวนของตลาด และภาวะการแข่งขันสูงในตลาดโลกอยู่ การเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการเจรจาด้านการค้าระหว่างประเทศของภาครัฐจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและขยายช่องทางการขายไปยังตลาดใหม่ๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา