สมาคมธนาคารไทยยืนยันปฏิบัติตามข้อกำหนด ปปง. เคร่งครัด หลังจากเอกสาร FinCEN มีแบงก์ไทยติด 4 แห่ง

สมาคมธนาคารไทยได้ออกคำชี้แจงหลังจาก 4 สถาบันการเงินของไทยติดรายชื่อในเอกสารลับ FinCEN ว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของทาง ปปง. อย่างเคร่งครัด

US dollar ดอลลาร์สหรัฐ
ภาพจาก Shutterstock

หลังจากที่สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ได้รายงานว่า สถาบันการเงินหลายแห่งในหลายประเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัยตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปี 2017 ซึ่งรวมไปถึง 4 ธนาคารในประเทศไทยนั้น ทางสมาคมธนาคารไทยได้ชี้แจงว่าได้ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการทำงานของระบบธนาคารรวมไปถึงมาตรการป้องกันการฟอกเงินด้วย

ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทุกที่ธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ซึ่งมีกระบวนการรับลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตน การตรวจสอบรายชื่อลูกค้าและรายชื่อประเทศที่ห้ามทำธุรกรรม (Sanction)

สมาคมธนาคารไทยยังมีมาตรการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติหรือที่มีเหตุอันควรสงสัย ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ขณะเดียวกัน สมาคมธนาคารไทยได้ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการทำงานของระบบธนาคารตามประกาศ Industry Code of Conduct เพื่อให้ทุกธนาคารนำไปปรับใช้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำหรับกรณีในเอกสาร FinCEN ที่หลุดออกมาและมีสถาบันการเงินของไทยติดในรายชื่อนั้น ทางสมาคมธนาคารไทย ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ปปง. อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบข้อมูลที่มีการอ้างถึงที่ยังไม่สามารถทราบความถูกต้องและรายละเอียดของเอกสารข้อมูลที่ชัดเจน

โดยสมาคมธนาคารไทยสันนิษฐานว่าหากเป็นข้อมูลที่ได้จาก FinCEN ก็น่าจะเป็นการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานปกติ และไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมที่ถูกรายงานจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเสมอไป ตามที่ธปท.ได้ให้รายละเอียดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com