สิ้นหวัง ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 10 กว่าปี ปัญหาหลักมาจากโควิดระบาด

ถ้าพูดถึงการฆ่าตัวตายของประชาชนในประเทศ ญี่ปุ่นถือว่าติดอันดับต้นๆ สำหรับการฆ่าตัวตายของผู้คน โควิดระบาดทำให้จำนวนคนฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น มากกว่าช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเสียอีก 

ความเศร้า ฆ่าตัวตาย suicide
Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash

จำนวนคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น เป็นครั้งแรกที่เพิ่มมากกว่าช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเสียอีก เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ปี 2020 ที่ผ่านมา มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน 20,919 คน ข้อมูลเบื้องต้นเผยว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นราว 3.7% จากปีก่อนหน้า เปรียบเทียบกับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 3,460 คน 

นี่คืออัตราการฆ่าตัวตายที่สูงที่สุดครั้งแรกของญี่ปุ่นในรอบ 10 กว่าปี จำนวนที่มากขึ้นนี้เน้นไปที่ผู้หญิงและเด็ก 

ถ้าเทียบจากกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งประกอบไปด้วยญี่ปุ่น แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ และอเมริกา ญี่ปุ่นมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงที่สุดต่อเนื่องยาวนาน แต่ถ้าเทียบในระดับภูมิภาคถือว่าเกาหลีใต้มีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงกว่า รัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

แต่ตัวเลขการฆ่าตัวตายดังกล่าวเริ่มสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมหลังจากที่มีภาวะฉุกเฉินครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบกล่าวว่า มีข้อมูลบ่งชี้ว่า การฆ่าตัวตายมักจะลดลงในช่วงแรกของวิกฤตที่มาจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ญี่ปุ่น Japan
Photo by Jason Ortego on Unsplash

มิชิโกะ อุเอดะ รองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ ผู้ศึกษาเรื่องการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่น กล่าวว่า สำหรับการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นนั้น อัตราที่เพิ่มมากขึ้นมักมาจากเหตุการณ์สำคัญๆ เธอคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆ เธอมองว่า ปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้คือการระบาดของโควิด-19 

เรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจากทั่วโลกเคยเตือนแล้วว่า อัตราการฆ่าตัวตายจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาด แถมยังมีปัจจัยขับเคลื่อนที่หลากหลายมากขึ้นด้วย ซึ่งก็มีทั้งเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจ ความเครียด และความรุนแรงในครอบครัว 

การฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 2009 ที่มีวิกฤตเศรษฐกิจโลก แต่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างมากขึ้น โควิดระบาดบีบเค้นให้ผู้คนมีสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ปกติ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะมีปัญหาจากเรื่องนี้และนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด 

อัตราการฆ่าตัวตายของผู้ชายลดลงจากปี 2019 แต่สำหรับผู้หญิงกลับเพิ่มมากขึ้นราว 14% 

Japan Japanese ชาวญี่ปุ่น
ภาพจาก Shutterstock

อุเอดะกล่าวว่า สาเหตุการฆ่าตัวเพิ่มขึ้นมีความซับซ้อน ซึ่งก็มีทั้งเรื่องการว่างงานในผู้หญิง ภาระที่ต้องดูแลรับผิดชอบจากทางบ้านเพิ่มมากขึ้น โรคระบาดโควิด-19 นี้โจมตีอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนและยังเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้หญิงมักอยู่ในการจ้างงานแบบสัญญาจ้างซึ่งก็มีทั้งงานบริการและงานโรงแรม 

ผลสำรวจที่เผยแพร่โดย NHK เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าผู้หญิงทำงานราว 26% มีปัญหาจากการถูกปลดออกจากงานตั้งแต่เมษายน เปรียบเทียบกับผู้ชายอยู่ที่ 19% 

ยาโย โอคาโนะ ศาสตราจารย์ด้านสตรีนิยมจากโดชิชา มหาวิทยาลัยในเกียวโตกล่าวว่า โควิดระบาดทำให้ช่วงว่างระหว่างเพศในญี่ปุ่นขยายกว้างมากขึ้น ผลสำรวจาก NHK ระบุว่า ในช่วงโควิดระบาดนี้ ผู้หญิงราว 28% ใช้จ่ายเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลบ้าน เทียบกับผู้ชายอยู่ที่ 19% นอกจากนั้นยังมีภาระที่ต้องแบกรับคือการดูแลลูกหลังจากโรงเรียนถูกปิดเพราะโควิด ส่วนใหญ่ก็มักเป็นหน้าที่แม่เท่านั้นที่รับผิดชอบเรื่องนี้ 

ภาระหน้าที่ในครัวเรือนนั้น เป็นเรื่องที่ผู้หญิงแบกรับมาอย่างยาวนาน หนักหน่วง และถือว่าหนักมากเกินไปเป็นเวลานานแล้วในสังคมญี่ปุ่น แต่มันเป็นภาระที่หนักมากขึ้นหลังจากโควิดระบาด 

ภาพจาก Shutterstock

การฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นของเด็ก ผู้เชี่ยวชาญมองว่า มีเด็กกว่า 300 คนในวัยประถม วัยที่เริ่มโต และวัยไฮสคูล เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในรอบ 8 เดือนนี้ มีอัตราเพิ่มขึ้นเกือบ 30% เทียบจากช่วงเดือนเดียวกัน ปีก่อนหน้า เด็กนักเรียนรู้สึกกังวลกับอนาคตของพวกเขามากขึ้น พวกเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไร พวกเขาคุ้นเคยกับการปลดปล่อยความเครียดจากการพูดจากับเพื่อนฝูง แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกปิดกั้น ไปไม่ได้แม้แต่คาราโอเกะ 

ตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญกำลังกลัวว่าการฆ่าตัวตายของคนดังระดับสูงในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วอาจกระตุ้นให้คนที่เปราะบางคิดแบบเดียวกัน จำนวนคนฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นสูงมากในช่วงปี 2003 มีอยู่ราว 34,000 คน แต่การฆ่าตัวตายดังกล่าวก็มีการพยายามแก้ปัญหามาตลอด ก็พบว่า ก่อนหน้านี้ การฆ่าตัวตายนั้นเชื่อมโยงกับการทำงานหนักเกินไป ก็มีการแก้ปัญหาด้วยการให้คำปรึกษาออนไลน์เพิ่มขึ้น ทำให้ช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายลง

คาเนโกะ ผู้ให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายจากองค์กรซอตโตะ องค์กรไม่แสวงผลกำไรกล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องจัดการนโยบายที่เกี่ยวกับโควิดระบาดให้เหมาะสมกว่านี้ ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้คนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในช่วงโรคระบาด ตอนนี้ความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่น รุนแรงกว่าการแพร่ระบาดของโควิดเสียอีก

ที่มา – Japan Today

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา