ผลการศึกษาชี้ โควิดระบาดทำคนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 16% 

ผลการศึกษาจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยฮ่องกงและสถาบันศึกษาผู้สูงอายุ โตเกียว พบว่า ในช่วงที่โควิดระบาดระลอกสอง ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ปี 2020 ที่ผ่านมา มีอัตราการฆ่าตัวตายของผู้หญิงและเด็กในญี่ปุ่นสูงขึ้น 16% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ญี่ปุ่น Japan
Photo by Louie Martinez on Unsplash

ผู้เขียนงานศึกษาระบุว่า การฆ่าตัวตายนี้มีโรคระบาดที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านที่มีภาระงานบ้านเพิ่มขึ้นและยังมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่า การฆ่าตัวตายรายเดือนมีอัตราลดลง 14% ในช่วง 5 เดือนแรก ช่วงระหว่างกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายเรื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่องการสนับสนุนของภาครัฐ การลดชั่วโมงการทำงาน และการปิดโรงเรียนด้วย

จากนั้น อัตราการการฆ่าตัวตายรายเดือนเพิ่มสูงขึ้นถึง 16% ในช่วงโควิดระบาดระลอกสองคือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2020 ผู้หญิงฆ่าตัวตายสูงขึ้น 37% ผู้ชายฆ่าตัวตายสูงขึ้น 5 เท่า เด็กและวัยรุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 49% โรคระบาดคงอยู่ยาวนานทำลายอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเพิ่มภาระให้ชีวิตผู้คนเพิ่มขึ้น ปัจจัยในการฆ่าตัวตายมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งความกลัว ความกังวลจากโรคระบาด การเว้นระยะทางสังคม ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเจือจางลง ความเหงา ความเบื่อหน่ายที่เพิ่มขึ้น และความเข้มงวดจากข้อจำกัดต่างๆ ล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งสิ้น

โรคระบาดทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะเดียวกันก็ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น

suicide rate in Japan อัตราการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่น

อัตราการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่น (suicide rate in Japan) ตามแผนที่ด้านบน ดังนี้

  • ภาพ a (ซ้าย) อัตราการฆ่าตัวตายรายเดือน (ต่อจำนวน 1 ล้านคน) ในแต่ละเมือง แบ่งแถบสีตามช่วงอายุ
  • ภาพ b (กลาง) จำนวนคนติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันแล้วในแต่ละจังหวัดช่วง 31 ตุลาคม แบ่งแถบสีตามจำนวนคนที่ติดเชื้อ
  • ภาพ c (ขวา) รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉิน แบ่งแถบสีตามช่วงระยะเวลา

suicide rate in Japan อัตราการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่น

suicide rate in Japan อัตราการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่น

ภาพที่สอง เป็นภาพอธิบายผลกระทบจากโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้คนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทุกเพศ ทุกวัย โดยแบ่งภาพออกเป็น 6 ภาพ ดังนี้

  • ภาพ a (ด้านซ้ายบน) ภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงโควิดระบาดระลอกแรกคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2020 มีอัตราการฆ่าตัวตายน้อยลง ช่วงที่มีโควิดระบาดระลอกสองคือช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น
  • ภาพ b (กลางบน) อัตราการฆ่าตัวตายของเพศชาย และ c (ขวาบน) อัตราการฆ่าตัวตายของเพศหญิง ทั้งหญิงและชายฆ่าตัวตายน้อยลงในช่วงโควิดระบาดระลอกแรกและเพิ่มสูงขึ้นมากในระลอกสอง
  • ภาพ d (ซ้ายล่าง) ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น
  • ภาพ e (กลางล่าง) ช่วงอายุ 20-69 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในช่วงระลอกสอง
  • ภาพ f (ขวาล่าง) ช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายในการระบาดระลอกสอง

ช่วงก่อนเกิดโควิดระบาด อัตราการตายของผู้ชายอยู่ที่ 18.1 ต่อล้านคนสำหรับผู้ชาย และสำหรับผู้หญิงอยู่ที่ 7.8 ต่อล้านคน (นับจากช่วงเดือนพฤศจิกายน 2016 ถึงมกราคม 2020) มีการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นสำหรับผู้ชายอยู่ที่ 21.8 ต่อล้านคนในช่วงวัย 20-69 ปี

ก่อนหน้านี้ ปัญหาทางการเงิน ความเครียดทางเศรษฐกิจถือเป็นเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายสำหรับผู้ชาย หลังจากโควิดระบาด การดิสรัปในตลาดแรงงาน การเว้นระยะทางสังคม การที่คนสูงวัยมีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 เพิ่มขึ้น สร้างความเครียด ความกังวล รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว ภาระในครอบครัวก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนฆ่าตัวตาย

Yoshihide Suga โยชิฮิเดะ สุงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
TOKYO, JAPAN – SEPTEMBER 12: Japan’s Liberal Democratic Party’s leadership election candidate, Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga speaks during a debate ahead of the Liberal Democratic Party’s (LDP) leadership election on September 12, 2020 in Tokyo, Japan. The ruling party in Japan is set to vote on its new leader on September 14, and then use its majority in parliament to elect that person as the next prime minister on September 16, 2020. (Photo by Charly Triballeau – Pool/Getty Images)

ด้านนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ เพิ่งจะประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากโควิด-19 ระบาดทั้งในโตเกียวและพื้นที่โดยรอบอีกสามจังหวัด และขยายเพิ่มอีกเจ็ดจังหวัดซึ่งรวมโอซากาและเกียวโตด้วย

ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและกฎระเบียบระบุว่า อาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่จะไม่ทำให้เศรษฐกิจพังเด็ดขาด ผู้คนกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ระบาด ขณะเดียวกันผู้คนจำนวนมากก็ฆ่าตัวตายเพราะพวกเขาสูญเสียหน้าที่การงาน สูญเสียรายได้ พวกเขามองไม่เห็นความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เราจำเป็นต้องจัดการโควิดให้ได้และก็ต้องจัดการเศรษฐกิจให้รอดด้วย

ที่มา – Japan Today, nature research: Increase in suicide following an initial decline during the COVID-19 pandemic in Japan

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์