อีคอมเมิร์ซมาแรง ไปรษณีย์ไทย ตีตลาดขายออนไลน์ พัฒนาคลังสินค้า-รถขนส่ง เจาะต่างประเทศ

ไปรษณีย์ไทย ปรับตัวรับกระแสอีคอมเมิร์ซ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ยกระดับบริการ ดัน fulfillment service พัฒนาคลังสินค้าแบบครบจบที่เดียว พร้อมตีตลาดบริการขนส่งอาหาร ผัก ผลไม้ ของสด และยา ด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ หวังเจาะตลาดต่างประเทศเพิ่ม

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยตอบรับการแสการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ทำให้ยอดการส่งพัสดุและมูลค่าการเติบโตของธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมาจากการสั่งสินค้าออนไลน์ และเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปี 2563 ไปรษณีย์ไทยมีปริมาณการขนส่งพัสดุรวมทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านชิ้น

เพื่อตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ ไปรษณีย์ไทยเดินพัฒนาบริการด้านการขนส่ง ดังนี้

  • บริการ Fulfillment แบบครบวงจร อำนวยความสะดวกให้ร้านค้าโดยเปลี่ยนพื้นที่ของไปรษณีย์เป็นระบบคลังสินค้าครบวงจร ให้ร้านค้านำสินค้ามาเก็บไว้ที่คลังก่อนไปรษณีย์ไทยจะทำการรวบรวมและจัดส่งให้ถึงมือผู้รับหลังมีคำสั่งซื้อด้วยระบบ หยิบ-แพ็ค-แปะ-ส่ง
  • บริการส่งของสดและยาด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ แม้การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ในไทยจะค่อยข้างสูงแต่จำนวนผู้เล่นในการจัดส่งสินค้าแช่แข็งยังมีน้อย ไปรษณีย์ไทยจึงเดินหน้าดันบริการรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิรองรับการขนส่งสินค้าอาหาร ผลผลิตการเกษตร ของสด ยาและเวชภัณฑ์ ขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2564
  • เพิ่มศักยภาพเจาะตลาดขนส่งระหว่างประเทศ นอกจากบริการในประเทศ ไปรษณีย์ไทยจะขยายตลาดและบริการระหว่างประเทศจากแนวโน้มความต้องการในการส่งสินค้าข้ามแดนที่เพิ่มขึ้น โดยจะใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างคลังเก็บและจัดการสินค้าแบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออกในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเพิ่มบริการด้านการเสียภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซต่างประเทศ

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระบุว่า ปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งในตลาดตอนนี้มีลักษณะการให้บริการที่ใกล้เคียงกัน คือ เน้นที่ความเร็ว ความรับผิดชอบ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และการตั้งราคาที่ต่ำเพื่อทำการแข่งขัน ไปรษณีย์ไทยในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและขนส่งของไทยจะเดินหน้าพัฒนาบริการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการขนส่งโลจิสติกส์ของไทยต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา