ไปรษณีย์ไทย เผยยอดส่งพัสดุปี 63 กว่า 2.4 พันล้านชิ้น เตรียม 4 กลยุทธ์แข่งขันรับปี 64

ยอดส่งพัสดุตลอดปี 2563 เชื่อว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ยิ่งมีโควิด-19 เดินทางกันลำบาก แต่สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ จึงไม่น่าแปลกใจที่บริการส่งพัสดุจะมาแรงและแข่งขันกันดุเดือด โดยที่ ไปรษณีย์ไทย ได้เปิดเผยว่า ปี 2563 มีปริมาณงานขนส่งรวมทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านชิ้น

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัท Logistics ของประเทศไทย มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุด แม้จะได้รับเสียงบ่นมาบ้างสำหรับการให้บริการ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการที่ไปทุกแห่งจริงๆ

กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ไปรษณีย์ไทย บอกว่า ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีการเติบโตและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ให้บริการขนส่งให้เลือกหลากหลาย ซึ่งไปรษณีย์ไทย ยังได้รับความไว้วางใจให้ส่ง พัสดุ จดหมาย และไปรษณียภัณฑ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านชิ้น ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แม้จะมีการแข่งขันด้านราคา และมีผู้ให้บริการมาแย่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เตรียม 4 กลยุทธ์แข่งขันปี 64

สำหรับในปี 2564 ไปรษณีย์ไทยคาดว่าธุรกิจการขนส่งยังคงจะมีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจนี้ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา คุณภาพการบริการ ฯลฯ ไปรษณีย์ไทยจึงมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • ด้านเทคโนโลยี ไปรษณีย์ไทยเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างครบวงจร รวมถึงเทคโนโลยีที่จะสร้างประสบการณ์และผลประโยชน์ทางตรงให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ติดตั้งตู้รับฝากอัตโนมัติเพื่อลดเวลารอคอยใช้บริการในที่ทำการไปรษณีย์ เช่น ไปรษณีย์จตุจักร ไปรษณีย์ภาษีเจริญ ไปรษณีย์บางขุนเทียน เป็นต้น ติดตั้งตู้ไปรษณีย์ชาญฉลาดที่สามารถแจ้งเตือนไปรษณีย์ในพื้นที่ไปรับได้ทันทีที่มีคนหย่อนจดหมาย เพิ่มจำนวนเครื่องคัดแยกอัตโนมัติเพื่อคัดแยกรองรับสิ่งของอีคอมเมิร์ซไปปลายทางใช้รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงคุณภาพของสินค้าจากเกษตรกรสู่ปลายทางใช้รถยนต์แลจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำจ่ายสิ่งของ ตลอดจนแผนในการพัฒนา Account Credit Email ยืนยันเอกสารสำคัญต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย

  • ด้านบุคลากร  ไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งในด้านบุคลากรกว่า 40,000 คน ที่สามารถเข้าถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยจะการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดทักษะของบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลาย มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน รองรับการให้บริการในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยรุ่นใหม่
  • ด้านบริการ เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการทุกที่ ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น LINE OA ที่สามารถติดตามสถานะสิ่งของ ค้นหาไปรษณีย์ใกล้บ้าน สร้างใบจ่าหน้า รวมถึงเรียกใช้บริการรับฝากนอกสถานที่ (Pick-up service)
  • ด้านพันธมิตร มุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้แนวคิด “พันธมิตรธุรกิจไปรษณีย์ไทย” เพื่อนำจุดเด่นของทั้งองค์กรรัฐ เอกชน มาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยในปีที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การร่วมส่งพวงหรีดสานบุญ by Carenation ความร่วมมือระหว่างเอไอเอสในการส่งซิมการ์ดให้กับคนไทยทั่วประเทศ ความร่วมมือกับไทยคม ติดตั้งระบบ Digital Service Kiosk รองรับการอ่านข้อมูลบัตรประชาชน กล้องถ่ายภาพยืนยันตัวตน (eKYC) เพื่อการทำธุรกรรมสำคัญ เป็นต้น

ไปรษณีย์ไทย

อย่างไรก็ดี จากการประเมินผลภาพลักษณ์แบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย” ปี 2563 ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งลูกค้าที่ใช้บริการไปรษณีย์ไทย และผู้ใช้บริการขนส่งรายอื่น พบว่าลูกค้า ประชาชนให้ความไว้วางใจในแบรนด์ไปรษณีย์ไทย ในระดับ 92.5%

ไปรษณีย์ไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา