รอฉีดเลย รัฐจัดซื้อวัคซีน Pfizer เพิ่ม 30 ล้านโดส คาดส่งมอบไตรมาสแรก ปี 2565

ครม. เคาะจัดซื้อวัคซีน Pfizer เพิ่ม 30 ล้านโดส คาดส่งมอบไตรมาสแรกปี 2565 อาจได้วัคซีน Gen ใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับฉีดในเด็ก

Pfizer

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับปี 2565 จากบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด เพิ่มเติม 30 ล้านโดส และเห็นชอบการลงนามในสัญญา Third Amendment to Manufacturing and Supply Agreement ระหว่างกรมควบคุมโรคและบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามนสัญญาดังกล่าว ตามที่สาธารณสุข เสนอ

สำหรับวัคซีน Pfizer ที่สั่งเพิ่ม 30 ล้านโดส โดยมีกำหนดส่งมอบไตรมาสที่ 1-3 ของปี2565 ครอบคลุมกรณีที่ บริษัทไฟเซอร์ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีนในไทย จากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจุบันให้เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่เมื่อพัฒนาสำเร็จ เป็นวัคซีน Gen ใหม่ที่เป็นวัคซีนสำหรับเด็ก ตามสัญญา ทำให้มีวัคซีนที่ไทยจัดซื้อจากไฟเซอร์รวม 60 ล้านโดส

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา