ไม่มีไทย Pfizer อนุญาตให้ 95 ประเทศรายได้น้อย-ปานกลางผลิตยาต้านโควิดได้

Pfizer และองค์กรการแบ่งปันสิทธิบัตร (Medicines Patent Pool: MPP) ภายใต้องค์การสหประชาชาติได้เพิ่มโอกาสแก่ประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้สามารถเข้าถึงยาได้ โดยลงนามประกาศความตกลงเพื่อให้ใบอนุญาตโดยสมัครใจ

Pfizer

ยาตัวนี้มีชื่อทางการว่า PF-07321332 ที่จะต้องใช้ร่วมกับยา ritonavir ความตกลงดังกล่าวจะทำให้ MPP สามารถอำนวยความสะดวกให้ผลิตและจัดจำหน่ายยาได้ ใบอนุญาตดังกล่าวจะมอบให้กับประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง รวมถึงประเทศรายได้ปานกลางระดับบนในแถบ Sub-Saharan รวมทั้งหมด 95 ประเทศ ครอบคลุม 53% ของประชากรโลก

รายชื่อประเทศที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

low, middle income countries for Pfizer license

ที่มา – Business Wire, MPP

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา