กลต. เตรียมสรุปเกณฑ์เรื่องของ ICO ภายในวันที่ 8 มีนาคมนี้

หลังจาก Brand Inside ได้วิเคราะห์เรื่องของ ICO กับความเสี่ยงของการที่ตอนนี้นั้นยังไม่มีหน่วยงานได้ออกมาตรการกำกับดูแลออกมา อาจทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ล่าสุดทาง กลต. ได้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาแล้ว

ภาพจาก Shutterstock

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ กลต. ได้เปิดเผยว่าทาง กลต. จะมีการประชุมบอร์ดของทาง กลต. เพื่อพิจารณาเรื่องของการกำกับดูแลในการระดมทุนในรูปแบบเงินดิจิทัลที่เป็นหลักทรัพย์ หรือ ICO ซึ่งคาดว่าจะให้บอร์ดของ กลต. พิจารณาขั้นสุดท้ายได้ ภายในวันที่ 8 มีนาคมนี้

กฏหมายแบบเต็มรูปแบบมาแน่นอน

คณะทำงานร่วมในเรื่องของการดูแลในเรื่อง ICO และเงินดิจิทัลนี้ซึ่งประกอบไปด้วย กลต. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงการคลัง และรวมไปถึงทาง ธปท. กำลังอยู่ระหว่างในการพิจารณากฏหมายในการวางแนวทางดูแลเรื่องของเงินดิจิทัลทั้งระบบ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม เพราะว่ามีการนำเงินดิจิทัลมาใช้ในการซื้อ ICO ต่างๆ ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงเรื่องฟอกเงิน โดยจะต้องรู้ตัวตนว่าคือใคร

ถึงแม้ว่าทาง กลต. อยากจะรีบออกกฏหมายให้ไวที่สุด แต่คณะทำงานร่วมต้องการที่จะให้กฏหมายออกมาดูแลพร้อมกับกฏเกณฑ์การดูแลเรื่องของ ICO ให้ออกมาทีทั้ง 2 เรื่อง เพื่อที่การบังคับใช้จะได้ครอบคลุม

สรุป

เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทาง กลต. ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ของทาง กลต. แล้ว เราอาจได้เห็นข้อกฏหมายอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลและรวมไปถึงเรื่องของการกำกับดูแล ICO ไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้ามีความล่าช้าในการออกข้อกฏหมาย มีความเป็นไปได้ว่าอาจต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังลงมาดูแลพลางๆ ไปก่อน

ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com