กองทุน SSF พร้อมขาย 1 เมษายนนี้ ล่าสุดมี 17 กองทุนให้ประชาชนได้เลือกซื้อ

เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวถึงเรื่องกองทุน SSF ล่าสุดวันนี้ว่ามีกองทุนที่สามารถให้ประชาชนซื้อได้ 17 กองทุนจาก 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

SEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไเปิดเผยว่า หลังจาก ก.ล.ต. ออกประกาศเรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (กองทุน SSF) เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดวันนี้ทาง ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ไปแล้ว 17 กองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 13 แห่ง โดยเลขาธิการของ ก.ล.ต. ได้กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้พิจารณาและอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเร็ว เพื่อให้กองทุนพร้อมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในวันที่ 1 เมษายน 2563”

สำหรับกองทุน SSF นั้นมีเงื่อนไขคือลงทุน 10 ปี ให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 2 แสนบาท โดยถ้าหากคิดคำนวณมูลค่ารวมแล้ว สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีรวมกันทั้ง SSF และ RMF รวมไปถึงคนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 แสนบาท

ขณะที่กองทุน SSF กองทุนพิเศษ ที่มติคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมาว่าประชาชนสามารถได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจาก SSF แบบปกติได้อีก 2 แสนบาท แต่ประชาชนต้องซื้อกองทุนนี้ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เท่านั้น โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ที่มา – ก.ล.ต.

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com