เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว “กองทุน SSF พร้อมซื้อได้วันที่ 1 เมษายนนี้”

หลังจากรอมานาน ล่าสุด เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้ออกมากล่าวว่า กองทุน SSF ที่มาทดแทน LTF จะสามารถซื้อขายได้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ โดยพร้อมให้ บลจ. ต่างๆ สามารถจดทะเบียนกองทุนได้แล้ว

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวว่า ก.ล.ต. พร้อมที่จะรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และถ้าหาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีความสนใจยื่นจัดตั้งกองทุน ก็จะสามารถเริ่มเสนอขายแก่ผู้ลงทุนได้ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้เลย

เลขาธิการ ก.ล.ต. ยังได้กล่าวว่า สำหรับกองทุน SSF จะให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ตามที่จ่ายจริง โดยกองทุนรวมเพื่อการออมนี้จะมีนโยบายการลงทุนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีปกติกองทุน SSF นั้นมีเงื่อนไขคือลงทุน 10 ปี ให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีไม่เกิน 200,000 บาท โดยถ้าหากคิดคำนวณมูลค่ารวมแล้ว สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีรวมกันทั้ง SSF และ RMF รวมไปถึงคนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาท

นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. ยังได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อมและได้มีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน โดยให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ได้เพิ่มเติมนั้น

โดยวงเงินลดหย่อนที่ได้เพิ่มเติมอีก 200,000 บาทนี้ ก.ล.ต. ได้กล่าวว่าจะแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ในกรณีปกติ โดยจะต้องซื้อกองทุน SSF ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ที่มา – ก.ล.ต.

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com