กนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.5% เท่าเดิม มองส่งออกไทยฟื้นตัว หลังจากนี้ขึ้นกับวัคซีน-นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉันท์ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% เท่าเดิม ตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้ก่อนหน้านี้ และยังมองว่ามาตรการทางการคลังของรัฐบาลมีบทบาทสำคัญไม่น้อยต่อเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้

Phuket Thailand ภูเก็ต
ภาพจาก Shutterstock

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ตรงกับนักวิเคราะห์ของหลายสถาบันการเงินที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ขณะเดียวกัน กนง. เองก็เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจากภาคการส่งออกในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าจะต่ำกว่าการประเมินก็ตาม

ในการประเมินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้อธิบายถึงว่า ในระยะสั้นเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 แต่แรงกระตุ้นจากมาตรการของภาครัฐและการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ กนง. ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนั้นในการประเมินของ กนง. มองถึงการรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเหมือนกับการประชุมของ กนง. รอบสุดท้ายของปี 2020

อย่างไรก็ดี กนง. เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ อาทิ มาตรการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต การผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวงกว้าง

ขณะเดียวกัน กนง. เห็นว่ามาตรการทางการคลังเองก็ต้องพยุงเศรษฐกิจให้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสามารถควบคุมการระบาดระลอกใหม่ ควบคู่กับดำเนินการนโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับรูปแบบธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ