Bank of America ชี้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายของไทยอาจจบลงแล้ว หลังแบงก์ชาติยังคงดอกเบี้ยนโยบาย

ดัชนี EMMI ของ Bank of America มองว่ามาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายของไทยอาจจบลงแล้ว หลังคณะกรรมการนโยบายการเงินยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูง

Bank Of Thailand
ภาพจาก Shutterstock

บทวิเคราะห์จาก Bank of America จัดทำดัชนี Emerging Monetary Mood Indicator หรือ EMMI ซึ่งวิเคราะห์ถ้อยแถลงจากคณะกรรมการนโยบายการเงินจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สำหรับดัชนีดังกล่าวนี้เปิดตัวในปี 2018 โดยเริ่มวิเคราะห์ถ้อยแถลงจากธนาคารกลางประเทศต่างๆ ไปมากกว่า 4,000 ฉบับ จากคำพูดเช่น ปรับลด ปรับเพิ่ม ฯลฯ และปัจจุบันก็มีจำนวนการวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อวิเคราะห์ว่าในอนาคตธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้จะเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต

ดัชนี EMMI ของ Bank of America ได้ชี้ว่าดัชนี EMMI ของไทยที่เป็นข้อมูลดิบเพิ่มมากขึ้นมาอยู่ในระดับมากกว่า 60% ซึ่งมองถึงนโยบายการเงินของไทยค่อนข้างจะตึงตัวหลังจากนี้ (ถ้าต่ำกว่า 50% คือผ่อนคลาย)
และยังชี้ว่าโทนของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยมีโอกาสต่ำที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกหลังจากนี้ ปัจจุบันของไทยนั้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% เพื่อที่จะเหลือพื้นที่นโยบายการเงินไว้สำหรับยามฉุกเฉิน

ในบทวิเคราะห์ยังกล่าวเสริมว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยกล่าวเน้นเรื่องของนโยบายทางการคลังของรัฐบาลจะเป็นพระเอกหลักหลังจากนี้ รวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นหลัก แต่ก็ยังเหลือโอกาสบ้างที่ไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีกครั้ง

ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา Bank of America ชี้ว่าแรงกดดันมาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐที่สถาบันการเงินรายนี้มองว่าจะอยู่ที่ 1.75-2% ในปี 2021 นี้ กดดันธนาคารกลางหลายๆ แห่งต้องดำเนินนโยบายทางการเงินโดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโนบายก่อนที่สหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ไม่ว่าจะเป็นฮังการี สาธารณรัฐเช็ก บราซิล หรือแม้แต่อินโดนีเซีย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ