เรื่องจริงหรือคิดไปเอง? พลเอกประยุทธ์กล่าวไว้ ไทยมีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก

ต้องบอกว่า นี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อหรือความคิดเห็นส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจริงๆ สำหรับเรื่องที่คิดไปเองว่า “ระบบสุขภาพของไทย ดีที่สุดในโลก” หลังจากที่วานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมระบุไว้ว่า “ผมคิดว่าระบบสุขภาพเราเนี่ย ดีที่สุดในโลกแล้วตอนเนี้ย เพราะเราทำหลายอย่างที่ต่างประเทศเขาไม่ได้ทำ” ขณะที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานตามโครงการ Factory Sandbox จังหวัดชลบุรี ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ 

ความจริงก็คือถ้ากลับไปย้อนดูในช่วงโควิดระบาดในระยะแรกๆ ทางศูนย์ความมั่นคงด้านสุขภาพของ Johns Hopkins, ทีมวิจัยจาก Nuclear Threat Initiative และ The Economist ได้จัดทำรายงาน ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพของโลกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี 2019 พบว่า ความมั่นคงทางสุขภาพของไทยดีจริง แต่ไม่ใช่อันดับ 1 ของโลก เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ โดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 73.2 คะแนน 

ประเทศที่เป็นอันดับ 1 ด้านความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกคือสหรัฐอเมริกา มีคะแนนรวมอยู่ที่ 83.5

รายงานนี้ถูกจัดทำเป็นคำถาม 140 ข้อ แบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่และยังจัดลำดับเป็น 3 สีเพื่อบ่งบอกระดับการเตรียมพร้อมในการรับมือปัญหาด้านโรคระบาด สีเหลือง = เตรียมพร้อมที่สุด สีส้ม = เตรียมพร้อมมาก สีแดง = เตรียมพร้อมน้อยที่สุด

แบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี้ 

 1. การป้องกัน 
 2. การตรวจจับและรายงาน 
 3. การตอบสนองโดยเร็ว 
 4. ระบบสาธารณสุข 
 5. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
 6. สภาวะแวดล้อมความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางชีวภาพ 

ไทยติดอันดับ 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ ถือว่าอันดับสูงมาก ติด 1 ใน 10 จากทั้งโลก อยู่ในกลุ่มเตรียมพร้อมมากที่สุดในโลกจาก 13 ประเทศ

 • ด้านการป้องกันของไทยอยู่ที่อันดับ 3 ได้ 75.7 คะแนน (เตรียมพร้อมมากที่สุด)
 • ด้านการตรวจจับและรายงานเรื่องโรคระบาดอยู่ที่อันดับ 15 ได้ 81.0 คะแนน (เตรียมพร้อมมากที่สุด)
 • ด้านการตอบสนองโดยเร็วอยู่ที่อันดับ 5 ได้ 78.6 คะแนน (เตรียมพร้อมมากที่สุด)
 • ด้านระบบสุขภาพ การป้องกันสุขภาพแรงงานอยู่ที่อันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกาได้ 70.5 คะแนน (เตรียมพร้อมมากที่สุด)
 • ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยู่ที่อันดับ 12 ได้ 70.9 คะแนน (เตรียมพร้อมมากที่สุด)
 • ด้านสภาวะแวดล้อมความเสี่ยงและความอ่อนแอของประเทศต่ออันตรายทางชีวิภาพอยู่ที่อันดับ 93 ได้ 56.4 คะแนน (เตรียมพร้อมน้อยที่สุด)

จากรายงาน Global Health Security Index ประจำปี 2019 นี้ กล่าวได้ว่าไทยมีระบบบสาธารณสุขดีที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก 

GHS Index สะท้อนให้เห็นว่า ไทยถูกจัดอันดับให้ระดับสาธารณสุขไทยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แม้ไม่ใช่ที่ 1 ของโลกก็ตาม นอกจากนี้ ในปี 2021 ยังมีการจัดอันดับสาธารณสุขอีกเช่นกัน เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ Numbeo ก็จัดอันดับ Health Care Index ในช่วงกลางปี ไทยก็ถูกจัดอันดับ Top 10 เช่นกัน เป็นอันดับที่ 8 จาก 95 ประเทศ ได้คะแนน 77.68 ขณะที่อันดับแรกคือไต้หวัน มีคะแนนอยู่ที่ 86.38 

ขณะที่การจัดอันดับระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในปี 2021 จากเว็บไซต์ CEO World ทำผลสำรวจจาก 89 ประเทศ วิเคราะห์สถิติจากคุณภาพโดยรวมของระบบสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง) ความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนต่อหัว คุณภาพยา และความพร้อมของรัฐบาลโดยนำตัวเลขทางสถิติเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านอื่นๆ อาทิ สภาพแวดล้อม การเข้าถึงน้ำสะอาด สุขอนามัย เป็นต้น

ไทยอยู่อันดับ 13 จาก 89 อันดับ มีคะแนนรวมอยู่ที่ 59.52 โครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 98.7 คะแนน บุคลากรทางการแพทย์ 29.05 คะแนน ต้นทุนต่อหัวอยู่ที่ 94.99 คะแนน คุณภาพยา 98.74 คะแนนและความพร้อมของรัฐบาลอยู่ที่ 96.1 คะแนน

ขณะที่ 3 อันดับแรกคือเกาหลีใต้ คะแนนรวมอยู่ที่ 78.72 ไต้หวันคืออันดับ 2 คะแนน 77.7 และเดนมาร์กอันดับ 3 คะแนนรวม 74.11 โดยสรุปก็คือ ระบบสุขภาพหรือสาธารณสุขไทยนั้นถือว่าติดอันดับต้นๆ ของโลก แต่ยังไม่ใช่อันดับ 1ของโลก

ที่มา – GHS Index, Numbeo, CEO World Magazine

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา