ได้ฤกษ์แล้ว! รัฐเห็นชอบยุบ ศบค. พร้อมยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร

รัฐบาลเห็นชอบให้มีการยุบ ศบค. และยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินแล้ว โดยการยุบ ศบค. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 นั้น เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ระบาดของโควิดดีขึ้น และปรับจากโควิดที่เป็นโรคติดต่ออันตรายให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้ว รวมทั้งได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติหลังปรับเข้าสู่โรคติดต่อเฝ้าระวังแล้ว

Thiland Covid

ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งที่ นรม. และ ครม. ใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด ให้มีผลในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

หมายความว่า ไม่ได้ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกแล้ว รวมทั้งสิ้นสุดการดำเนินงานของ ศบค. ด้วย

ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 700 คน เสียชีวิตต่ำกว่า 10 คน มีผู้เสียชีวิตน้อยลง มีผู้ป่วยหนักน้อยลงเหลือ 8.3% ส่วนคาดการณ์ในอนาคตจะมีผู้เสียชีวิตและป่วยลดลง ทางกระทรวงสาธารณสุขคาดว่า หลังจากนี้ สำหรับรายใหม่ อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงบ้างตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขยังขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่างเคร่งครัด และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปี เป็นผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง)

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, ศูนย์ข้อมูลโควิด

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา