ปีหน้าสรรพสามิตเก็บภาษี “เบียร์ไร้แอลกอฮอล์” ชี้ไม่อยากให้มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมสรรพสามิตได้กล่าวว่า ในปี 2563 ที่จะถึงนี้กรมสรรพสามิตเตรียมที่จะเก็บภาษีกับเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ โดยมีมุมมองว่าไม่อยากให้มีนักดื่มหน้าใหม่ นอกจากนี้ยังมองว่าไม่กระทบกับราคาขายด้วย

Beer 0% Alcohol เบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ภาพจาก Shutterstock

พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้กล่าวว่า ทางกรมสรรพสามิตจะเริ่มเก็บภาษีเครื่องดื่มเบียร์แอลกอฮอล์ 0% หรือ เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ในปี 2563 โดยล่าสุดทางกรมได้จัดทำพิกัดภาษีและอัตราภาษีไว้หมดแล้ว และจะต้องเก็บภาษีสูงกว่าภาษีเครื่องดื่มปัจจุบันที่ 17% แต่จะไม่สูงเท่ากับภาษีเบียร์

สาเหตุหลักๆ ที่กรมสรรพสามิตต้องเข้ามาจัดเก็บภาษีเนื่องจากไม่ต้องการให้มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยมุมมองของผู้บริโภคมองว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ จัดว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง แต่ยังไม่มีพิกัดภาษี นอกจากนี้ยังพบว่ามีการแจกตัวอย่างทดลองในสถานศึกษาด้วย ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้

ก่อนหน้านี้นั้นกรมสรรพสามิตมีมุมมองว่า น่าจะต้องมีการจัดประเภทการเก็บภาษีใหม่ให้เหมาะสม โดยจัดให้เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มประเภทพิเศษ อัตราภาษีจึงควรอยู่ระหว่าง “เครื่องดื่มให้ความหวาน” และ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังเชื่อว่าราคาขายปลีกแก่ผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันราคาวางขายราคาเดียว ซึ่งใกล้เคียงกับเบียร์ปกติ ทั้งๆ ที่เสียภาษีต่ำกว่ามาก ทำให้มีกำไรมาก

หลังจากนี้นั้นกรมสรรพสามิตจะต้องเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนประกาศเป็นกฎกระทรวง ถึงจะมีการบังคับใช้ และนอกจากการเก็บเบียร์ไร้แอลกอฮอล์แล้ว กรมสรรพสามิตจะขยายฐานการเก็บภาษีไปยังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยได้ยกตัวอย่าง เช่น เบียร์อัดเม็ด ฯลฯ ด้วย

ที่มา –  ไทยโพสต์, TNN

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา