ตามโผ! ครม. ชุดใหม่ ประยุทธ์ ยื่นทูลเกล้าแล้ว ปรีดี ดาวฉาย ขึ้นขุนคลังคนใหม่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว แต่ทีมเศรษฐกิจใหม่รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความท้าทายหลังจากนี้ไม่น้อย

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา – ภาพจากทำเนียบรัฐบาล

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง ในรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

  1. ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
  2. สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  3. อนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  4. ปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  5. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
  6. สุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  7. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ปรีดี ดาวฉาย อดีตกรรมการและกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทย ได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด โดยมีข่าวลือที่ว่าอาจได้นั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนที่ท้ายที่สุดนั้นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอง

สำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งนี้รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากนี้ถือว่ามีความท้าทายอย่างมาก เพราะสภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก เป็นผลมาจากในช่วงที่ผ่านมาไทยได้เน้นที่ภาคการส่งออกรวมไปถึงการท่องเที่ยวเป็นหลัก

ทิม ลีฬหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้กล่าวในมุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ปรับทีมเศรษฐกิจใหม่ ใครที่จะมาทำงานต่อจะต้องมีความต่อเนื่องจากทีมเดิมก่อนหน้า ขณะเดียวกันด้วยสถานการณ์ของ COVID-19 นั้นทำให้นโยบายต่างๆ ที่ออกมาก็ต้องรวดเร็วด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ