การบินไทยแจ้งผลประกอบการปี 2020 ขาดทุน 141,180 ล้านบาท ตลท. เตรียมพิจารณาถอดหุ้นจากตลาด

การบินไทยแจ้งผลประกอบการปี 2020 ขาดทุนทั้งสิ้น 141,180 ล้านบาท ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะพิจารณาถอดหุ้นของสายการบินแห่งชาติรายนี้ออกจากตลาด เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของติดลบ

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ได้รายงานผลประกอบการปี 2020 โดยสายการบินนั้นมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 141,180 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 48,311 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 74% สาเหตุสำคัญมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางของประเทศต่างๆ จากมาตรการป้องกัน COVID-19 รวมไปถึงความต้องการในการขนส่งสินค้าลดลง ขณะเดียวกันสายการบินก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

สำหรับในปี 2020 ตัวเลขทางการเงินและเหตุการณ์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

  • ปริมาณผู้โดยสารของการบินไทยปี 2020 อยู่ที่ 5.87 ล้านราย
  • กำไรขั้นต้นของการบินไทยปี 2020 นั้นขาดทุนอยู่ที่ 48,119 ล้านบาท
  • การบินไทยได้หักผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินมากถึง 82,703 ล้านบาท
  • ปี 2020 การบินไทยแจ้งว่ามีเครื่องบินใช้ในการดำเนินงาน 103 ลำ ปลดระวางและรอการขาย 14 ลำ

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของการบินไทยเองไม่แสดงความเห็นต่องบของบริษัทในปี 2020 อาจทำให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้มีการแก้ไขงบประจำปี ขณะเดียวกันทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมพิจารณาที่จะถอดหุ้นของการบินไทยออกจากกระดานซื้อขาย เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทยติดลบอยู่ 128,665 ล้านบาท น้อยกว่าทุนชำระแล้ว

โดยคาดว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มีนาคม 2021 นี้

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [1], [2]

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ