การบินไทย ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน พร้อมปรับลดเงินเดือนด้วย

การบินไทย ออกประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน ปรับลดเงินเดือนพนักงาน 10-50% เริ่ม 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

Thai Airways การบินไทย
ภาพจาก Shutterstock

บมจ. การบินไทย ได้ออกประกาศให้พนักงานหยุดงาน 2 เดือน ปรับลดเงินเดือนพนักงาน 10-50% เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม และงดจ่ายค่ายานพาหนะ เพื่อที่จะประคับประคองบริษัท โดยการบินไทยให้เหตุผลเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ขณะที่เงินช่วยเหลือของบริษัทนั้นจะจ่ายตามขั้นบันได นับอายุงานตามปกติ และมีเงินสบทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามปกติ นอกจากนี้พนักงานยังเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรได้ตามกฎของบริษัทเหมือนเดิม

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา สหภาพการบินไทย จะขอปฏิเสธและไม่ยอมรับอัตราตัวเลขปรับลดเงินเดือนตามที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างเสนอ เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ตกลงที่ทำกันไว้ โดยมุมมองของสหภาพมองว่าไม่เป็นธรรมเพราะพนักงานระดับล่างมีเงินเดือนน้อยต้องถูกตัดเงินเดือนในอัตราที่สูงเท่าพนักงานระดับบน

ขณะที่ฝ่ายบริหารของการบินไทยได้กล่าวว่า งบการเงินบริษัทมีเงินเหลือพอจ่ายเงินเดือนพนักงานแค่ 2 เดือน ซึ่งแต่ละปีการบินไทยมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนราว 1,176 ล้านบาท ทำให้การบินไทยอาจหยุดบินถาวร ก่อนท้ายที่สุดจะกลายมาเป็นการออกประกาศดังกล่าว

Note: เพิ่มเรื่องงบบริษัทและสหภาพแรงงานการบินไทย

ที่มา – มติชน, กรุงเทพธุรกิจ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา