จีนมาแรงไม่หยุด ผลสำรวจชี้เศรษฐกิจจีนปี 2021 โต 8.2% ขยายตัวมากที่สุดในรอบ 10 ปี

มาแรงจริงๆ สำหรับเศรษฐกิจจีน ล่าสุดผลสำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์ 35 ราย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนปี 2021 จะขยายตัวถึง 8.2% ถือว่าเติบโตมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012

(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

ถือว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดมาบ้างในช่วงปี 2020 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ต่างมีความหวังว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน น่าจะบริหารประเทศในทิศทางที่สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น เผชิญหน้ากับจีนน้อยลง ส่งผลให้จีนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็ว ซึ่งจีนก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบเป็นครั้งแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 แต่ความสำเร็จจากการจัดการโควิดระบาดได้ ทำให้จีนฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น

ผลสำรวจ Nikkei Quick News คาดการณ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนจะปรับตัวเร่งขึ้นจาก 4.9% ในไตรมาส 3 เป็น 5.9% ในไตรมาส 4 คาดการณ์เฉลี่ยจีดีพีจีนจะเติบโตในปี 2020 อยู่ที่ 2.1% ส่วนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2021 จะอยู่ที่ 8.4% เนื่องจากภาพรวมการส่งออกการผลิตกลับมาแข็งแกร่งขึ้น พร้อมทั้งมีการลงทุนด้านการส่งออกและการบริโภค-การบริการเพิ่มสูงขึ้นด้วย

Photo by Ewan Yap on Unsplash

Iris Pang หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ด้านจีนจาก ING Bank ระบุว่า ถ้าผู้บริโภคใช้จ่ายในจีนต่อเนื่องและทางการจีนจำกัดการเดินทางต่างประเทศ จะส่งผลให้การนำเข้าและการส่งออกของจีนสมดุลมากขึ้นและทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของจีนดีกว่าประเทศอื่นๆ ที่เหลือในโลก

ขณะที่ Xu Xiaochun นักเศรษฐศาสตร์จาก Moody ระบุว่า เศรษฐกิจภายในประเทศจะฟื้นฟูความมั่นใจแต่ก็ยังมีความเสี่ยงภายนอกจีนอยู่ ความไม่แน่นอนจากการติดเชื้อโควิดที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะมีนัยสำคัญต่อความสัมพันธ์ของจีนกับประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ก็อาจจะส่งผลให้การส่งออกและการผลิตภายในประเทศของจีนเติบโตและทำให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์มองว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคโดนัลด์ ทรัมป์ที่ดำเนินนโยบายแบบกระหายสงครามมาเป็นโจ ไบเดนก็อาจจะยังมีความท้าทายอยู่แต่น่าจะปั่นป่วนน้อยลงกว่าสมัยทรัมป์

LOS ANGELES, CA–February 17, 2012–U.S. Vice President Joe Biden and Chinese Vice President Xi Jinping participated in a governor’s luncheon, at Disney Hall, in downtown Los Angeles, Feb. 16, 2012. (Jay L. Clendenin/Los Angeles Times)

ด้าน ChengShi หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์จาก ICBC International ยังมองแง่ดีว่าไบเดนจะมีแนวทางที่สร้างสรรค์ ลดความตึงเครียดกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น และน่าจะสรรค์สร้างระเบียบโลกขึ้นมาใหม่หลังจากทรัมป์ลดทอนสมัยเป็นรัฐบาลไปมาก การทูตพหุภาคีจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในสมัยไบเดน

สหรัฐฯ จะกลับมามีบทบาทนำในองค์การระหว่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์การการค้าโลก องค์การอนามัยโลก หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแปซิฟิก รวมไปถึงกลไกอื่นๆ ที่ร่วมมือกันทั้งมิติด้านอนามัยโลก ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางอากาศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ น่าจะมีทิศทางบวกมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวเร็ว

ด้าน Alvin Chan หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาด้านค้าปลีกมองว่า ความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น เช่นเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการกดดันจีนในมิติสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์จาก Euler Hermes มองว่า มีความเป็นไปได้ที่ไบเดนจะใช้ความร่วมมือผ่านนโยบายที่ทำให้ชาติพันธมิตรทั้งหลายหันมาต้านจีนได้ ขณะเดียวกันจีนก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องหนี้ หลายบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์กู้ยืมอย่างหนัก มีความเสี่ยงต่อการขายหนี้ให้นักลงทุนต่างประเทศ

ที่มา – Nikkei Asia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์