สิ่งดีๆ เริ่มที่ตัวเองก่อน เศรษฐาประกาศส่งมอบเงินเดือนและเบี้ยประชุมทุกบาทให้มูลนิธิฯ

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ขอส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ

ชัย ระบุว่า นายกฯ มีดำริว่า “การให้” เป็นเรื่องที่ดี ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคน และนายกฯ ตั้งใจเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ขณะที่รัฐบาลเองมีหลายนโยบายที่พยายามสร้างประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้คนไทย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

Srettha Thavisin เศรษฐา ทวีสิน

เงินเดือนเดือนและเงินประจำตำแหน่งทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมด หลังได้รับแล้วรวม 125,590 บาทต่อเดือน (เงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท) ขอส่งต่อให้กลุ่มเปราะบาง ซึ่งสามารถทำได้ทันที ซึ่งที่ทดแทนไม่ได้ก็คือหน้าที่รัฐที่ต้องดำเนินการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ เพื่อข่วยเหลือ ซึ่งทำได้เร็วกว่าการพึ่งระบบของรัฐที่ต้องใช้เวลา

สำหรับการคัดเลือกองค์กรนั้น จะมีทีมงานเป็นผู้ช่วยกำหนดเกณฑ์ โดยครั้งแรกจะบริจาคให้มูลนิธิเด็ก (Foundation for Children) เพื่อช่วยเหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน สำหรับการส่งต่อเงินเดือนเป็นแค่เพียงส่วนแรก จากนี้จะมีการพบปะพูดคุยกับองค์กรกลุ่มต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาทางแก้ไขต่อไป

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา