รัฐบาลเศรษฐาจัดให้! ลดค่าไฟ-ค่าน้ำมัน พักหนี้ แบ่งจ่ายเงินเดือน ขรก. 2 รอบ วีซ่าฟรีชั่วคราวนักท่องเที่ยวจีน, คาซัคฯ

ชุดใหญ่ จัดให้เต็มๆ!

ทั้งลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมันดีเซล พักหนี้เกษตรกร พักหนี้ธุรกิจขนาดเล็ก แถมเปิดวีซ่าชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน แถมเตรียมแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบ พร้อมเดินหน้าตั้งคณะทำงานส่งเสริม Soft Power ทันที!!

Srettha Thavisin

ประเด็นเรื่องวีซ่าฟรีชั่วคราวให้กับจีนและคาซัคสถาน

นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศคาซัคสถานนั้นอยู่ในยุโรปมีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรง ซึ่งจากสถิติเป็นประเทศที่มีผู้อยากเดินทางเข้าไทยต่อเนื่อง โดยวีซ่าฟรีจะเริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการยกเว้นชั่วคราว หลังจากที่พูดคุยกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง ททท. ฝ่ายความมั่นคง และการท่าอากาศยาน เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกภาคส่วนพร้อมรองรับ

การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและสัญชาติคาซัคสถาน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางและใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทางชาวจีนและคาซัคสถานสามารถขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (รหัส TR) จากสถานเอกอัครราทูตและสถานกงสุลใหญ่ สามารถพำนักในราชอาณาจักรได้ 60 วันและขอขยายเวลาได้อีก 30 วัน ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) มีผลบังคับชั่วคราว ตั้งแต่ 25 กันยายน 2566 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2567

นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักของไทย ก่อนโควิดระบาดช่วงปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 10 ล้านคน เมื่อเข้าสู่ปี 2566 โควิดคลี่คลายแล้ว นักท่องเที่ยวจีนก็ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานราชการไทยคาดการณ์ไว้ที่ 4.3 ล้านคน (ปรับลดจาก 5.3 ล้านคน) มีเพียงประมาณ 2 ล้านคน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2566) นักท่องเที่ยวคาซัคสถานเป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ของไทย ในปี 2566 มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยราว 100,000 คน (ข้อมูล สิงหาคม 2566)

ประเด็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติ

เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้หาเสียงไป และเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทย ออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกร และธุรกิจขนาดเล็กได้พักหนี้เป็นเวลา 3 ปี

ประเด็นแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

เศรษฐาระบุว่ากระแสเงินสดในกระเป๋าของทุกคนเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลได้เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2567 โดยต้องแก้ไขระบบหลายๆ อย่างจึงไม่สามารถดำเนินการเลยได้ เชื่อว่าเรื่องนี้จะบรรเทาทุกข์ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มากพอสมควร ถ้ามีการจ่ายเงิน 2 รอบ จะได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน ไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมา

ประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้า

ครม. มีมติ ลดค่าไฟฟ้าจาก 4.45 บาท เหลือ 4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะกว่าที่ประชาชนได้คาดไว้ และจะเริ่มในรอบบิลเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

ประเด็นลดราคาน้ำมันดีเซล

ราคาน้ำมันดีเซล ลดให้ราคาต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร จะเริ่มในวันที่ 20 กันยายนนี้ ขณะที่น้ำมันเบนซินได้มีการพูดคุยกัน แต่ต้องดูรายละเอียดให้ดีในกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ซึ่งจะมีมาตรการตามมาภายหลัง

ที่มา – Thai Gov (1), (2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา